logotype

Debatt

Per-Johan Fernström står utomhus i en stadsmiljö.

Ingen ska behöva välja mellan våld och hemlöshet

2023-03-08
Debatt

Våldsutsatta kvinnor och barn kastas ofta ut i hemlöshet när de lämnat de män som utsätter dem för våld. Så här kan det inte få fortsätta. Barnperspektivet borde gå före kortsiktiga ekonomiska perspektiv. 

Maria Olausson, barnrättsjurist, Frälsningsarmén.

Hur många barn ska civilsamhället behöva klä innan politikerna reagerar?

2023-02-16
Debatt

"Hur många barn ska civilsamhället behöva klä och förse med mat för att beslutsfattarna i vårt land ska se att barnen far illa? Hur många barn ska sluta hoppas på en framtid full av möjligheter innan ni gör något? Det räcker inte med tomma löften om stöd. Barnen behöver mer nu!" skriver Maria Olausson, barnrättsjurist, Frälsningsarmén.

Våld i nära relation som leder till hemlöshet – för barnen

2023-02-02
Debatt

Vem tar ansvar för att tillgodose barnens rätt till ett hem i Sverige? Att barn drabbas av våld i familjen är illa nog. Att barn ofta blir hemlösa som en konsekvens av våldet är oacceptabelt.

Bo Jeppsson, ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland.

Vi räcker inte till för alla nödrop i jul

2023-01-12
Debatt

"Låt Sveriges invånare slippa be på sina bara knän", skriver Frälsningsarméns ledare i Sverige och Lettland, Bo Jeppsson.

”Vi ska ta emot flyktingar men inte betala med biståndet”

2022-05-02
Debatt

"Regeringen skär i vårbudgeten ned det långsiktiga biståndet med drygt 9 miljarder kronor för att bekosta det nödvändiga mottagandet av flyktingar från Ukraina. Det skulle få förödande följder i andra delar av världen. Detta är både kortsiktigt och osolidariskt", skriver Frälsningsarméns ledare Bo Jeppsson tillsammans med åtta andra svenska kyrkoledare på DN debatt.

Sveriges största fall av människoexploatering

2021-09-17
Debatt

Mitt framför ögonen ser vi nu Sveriges hittills största arbetsexploateringsfall. Regeringen behöver uppdatera sin handlingsplan mot människohandel av alla former, skriver företrädare för Frälsningsarmén och Brottsbyrån.

Porrberoende växande problem bland kvinnor

2021-05-31
Debatt

Flickors och kvinnors konsumtion av porr ökar och många lider av skam och självförakt. Det är viktigt att kyrkor erbjuder ett öppet samtalsklimat och betonar förlåtelse och nåd, skriver Christian Edlund.

Pandemin – en chans att ta tag i barns psykiska ohälsa

2020-09-01
Debatt

Nu har de flesta barn kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. I år har sommaren varit annorlunda och för många fylld av oro. Covid-19 har dragit oss närmare döden och nu är behovet av existentiella samtal med vuxna i barnens närhet stort. Kanske kan djupare samtal i skolan bromsa den växande psykiska ohälsan bland barn och unga? Det skriver Julia Adolfsson, barnkonsulent i Frälsningsarmén.

Människohandeln i Sverige är inget nytt

2020-05-19
Debatt

I helgens tumult blir vi igen medvetna om att Sverige har en aktiv sexhandel. I och med denna specifika sexköpares offentliga liv hamnar helt plötsligt problematiken i knäet på oss, men hans profil som sexköpare är inget unikt.

Uppmaning till politikerna gällande pornografi

2019-12-10
Debatt

"Vi kräver att en statlig utredning tillsätts som går till botten med porrindustrins skadeverkningar – såväl för kvinnorna (och andra) som exploateras som för barnen och vuxna som exponeras. Vi kräver även att utredningen får i uppdrag att se över lagstiftning och föreslå åtgärder."

Inför en garanti för vårdresultatet

2019-10-23
Debatt

"Fler avtal med frivilligorganisationer och ett starkare samarbete mellan kommuner och regioner skulle öka vårdkvaliteten avsevärt", skriver Per-Johan Fernström, från Frälsningsarmén.

Ungas hälsa riskeras med besparingar

2019-04-02
Debatt

Undersökningarna om den ökande psykiska ohälsan hos ungdomar har duggat tätt senaste åren och är alarmerande. Då väljer politiken att spara sig ur krisen och drar ned på stödet till förebyggande insatser.

Civilsamhället måltavla i hätsk och okunnig debatt

2018-08-29
Debatt

Det måste finnas utrymme och stöd för den andliga dimensionen av människan i ett samhälle skriver idag på DN debatt företrädare för civilsamhällsorganisationer, däribland Frälsningsarméns ledare kommendör Clive Adams.

Spåkvinna är inget för skolbarn

2018-05-16
Debatt

Radio Gotland sänder från Fritidshemmens dag och man hade valt temat Tivoli och bland aktiviteterna fanns att barnen kunde besöka en spåkvinna. Spåkvinnan "spådde" några barn i direktsändning.

Migrationsverkets svar på vårt öppna brev i Metro

2018-04-06
Debatt

I onsdags publicerade tidningen Metro vårt öppna brev till Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik med frågan; ”Vad kräver Migrationsverket av en konvertit?” Idag fick vi svar i Metro från Migrationsverkets rättschef, Fredrik Beijer.

Vad krävs av en konvertit?

2018-04-04
Debatt

Öppet brev till Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik; Många nyblivna medlemmar i Frälsningsarmén de senaste åren är flyktingar som valt att tro på den Gud som kristna bekänner sig till. Migrationsverket skicka nu dessa tillbaka till det land de flydde ifrån där deras konvertering till kristen tro är förenad med döden.

Immigration eller irritation?

2018-03-22
Debatt

Ett av de viktigaste värdena i Sverige är landets orubbliga och oantastliga tro på varje människas unika värde. Detta oavsett någons politiska uppfattning eller religiösa tro, skriver Clive Adams, Frälsningsarméns ledare i Sverige.

Tiggeriförbud – att be om hjälp är ingen kriminell handling

2017-09-20
Debatt

Vi tror att alla människor har förmågor och drivkrafter som de kan bidra med i samhället. Att kriminalisera tiggeri är att kriminalisera människors fattigdom och människors rätt till medmänsklighet.