logotype

Debatt

Madeleine Sundell som är människorättsjurist på Frälsningsarmén. Hon tittar in i kameran.

Alla städer behöver en plan mot människohandel

2024-06-19

Alla städer i Sverige behöver ha en handlingsplan. Helsingborg är en förebild, vilken blir nästa kommun?

Regeringens lagförslag strider mot barngarantin

2024-06-12

Sveriges regering har åtagit sig att uppfylla den europeiska barngarantin, men deras lagförslag går helt emot densamme.

Ewa-Marie Kihlagård tittar in i kameran med armarna i kors framför kroppen.

Ta ungas existentiella behov på allvar

2023-11-03

Kyrkan kan erbjuda barn och unga en trygg plats att utforska de stora livsfrågorna, skriver Frälsningsarméns biträdande programchef Ewa-Marie Kihlagård.

Anmälningsplikt skulle urholka den sociala tilliten

2023-09-29

Frälsningsarmén är en av de kyrkor som står bakom Sveriges kristna råds (SKRs) uttalande angående anmälningsplikt. ”Som kristen kyrka står vi alltid upp för varje människas unika och okränkbara värde och kan omöjligt leva upp till en lag som denna”, kommenterar Anna-Maria Tuftström, Frälsningsarméns representant i SKRs arbetsgrupp för migration och integration.

En pojke med ryggsäck sitter på en bänk på en skolgård och ser uppgiven ut. Man ser andra barn i bakgrunden. Inklippt i bilden syns Frälsningsarméns ledare i Sverige Bo Jeppsson.

Extra tuff skolstart för barn i utsatthet – vad gör regeringen?

2023-09-01

I samband med skolstarten är situationen tuff för ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Efter en sommar då barnen har ätit alla måltider hemma är ekonomin helt körd i botten. Samtidigt väntar många stora utgifter. För att Barnkonventionen inte enbart ska utgöra fina ord krävs att staten tar sitt ansvar.

Till vänster en flicka som sitter utomhus på ett flyttlass med möbler och kartonger. Till höger porträttbild på Maria Olausson, Frälsningsarmén.

"Skamligt att vräkningar leder till att hundratals barn förlorar sitt hem varje år"

2023-08-29

I dag vräks en tredjedel av barnfamiljerna på grund av en skuld på mindre än 10 000 kr, men i några fall har barnfamiljer blivit vräkta på grund av så lite som en hyresskuld på 600 kr. Det är orimligt, menar Maria Olausson, barnrättsjurist och ansvarig ledare Frälsningsarmén Nässjö.

Barnhänder som tar i smörgåspaket och juiceförpackningar samt bananer ligger på ett bord. Till höger Robert Tuftström, bitr samfundsledare, Frälsningsarmén

Hungern är konkret hos dem vi möter

2023-05-29

Lena Andersson tar i en uppmärksammad ledarkrönika i  SvD avstamp i bland annat Frälsningsarméns debattinlägg när hon formulerar sina tankar om vad riktig hunger är och att inget barn i Sverige idag borde kunna vara fattigt. Med anledning av detta har Frälsningsarmén inkommit med en replik till SvD där vi lyfter fram våra erfarenheter:

Ett träbord utomhus med bananer, juiceförpackningar och inslagna matpaket med Frälsningsarméns sköld på.

Barn i Sverige måste få äta sig mätta

2023-05-02

Barn i Sverige ska inte behöva gå hungriga eller utan bostad, oavsett vilken kommun de råkar bo i. Regeringen behöver se till att det finns en nationell strategi och en konkret handlingsplan för att laga maskor som lossat i samhällets skyddsnät.

Per-Johan Fernström står utomhus i en stadsmiljö.

Ingen ska behöva välja mellan våld och hemlöshet

2023-03-08

Våldsutsatta kvinnor och barn kastas ofta ut i hemlöshet när de lämnat de män som utsätter dem för våld. Så här kan det inte få fortsätta. Barnperspektivet borde gå före kortsiktiga ekonomiska perspektiv. 

Maria Olausson, barnrättsjurist, Frälsningsarmén.

Hur många barn ska civilsamhället behöva klä innan politikerna reagerar?

2023-02-16

"Hur många barn ska civilsamhället behöva klä och förse med mat för att beslutsfattarna i vårt land ska se att barnen far illa? Hur många barn ska sluta hoppas på en framtid full av möjligheter innan ni gör något? Det räcker inte med tomma löften om stöd. Barnen behöver mer nu!" skriver Maria Olausson, barnrättsjurist, Frälsningsarmén.

Våld i nära relation som leder till hemlöshet – för barnen

2023-02-02

Vem tar ansvar för att tillgodose barnens rätt till ett hem i Sverige? Att barn drabbas av våld i familjen är illa nog. Att barn ofta blir hemlösa som en konsekvens av våldet är oacceptabelt.

Bo Jeppsson, ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland.

Vi räcker inte till för alla nödrop i jul

2023-01-12

"Låt Sveriges invånare slippa be på sina bara knän", skriver Frälsningsarméns ledare i Sverige och Lettland, Bo Jeppsson.

”Vi ska ta emot flyktingar men inte betala med biståndet”

2022-05-02

"Regeringen skär i vårbudgeten ned det långsiktiga biståndet med drygt 9 miljarder kronor för att bekosta det nödvändiga mottagandet av flyktingar från Ukraina. Det skulle få förödande följder i andra delar av världen. Detta är både kortsiktigt och osolidariskt", skriver Frälsningsarméns ledare Bo Jeppsson tillsammans med åtta andra svenska kyrkoledare på DN debatt.

Sveriges största fall av människoexploatering

2021-09-17

Mitt framför ögonen ser vi nu Sveriges hittills största arbetsexploateringsfall. Regeringen behöver uppdatera sin handlingsplan mot människohandel av alla former, skriver företrädare för Frälsningsarmén och Brottsbyrån.

Till vänster: En mindre porträttbild av Christian Edlund som är samordnare för stödarbetet inom Starta Om. Till höger: Ryggtavlan på en kvinna med uppsatt hår.

Porrberoende växande problem bland kvinnor

2021-05-31

Flickors och kvinnors konsumtion av porr ökar och många lider av skam och självförakt. Det är viktigt att kyrkor erbjuder ett öppet samtalsklimat och betonar förlåtelse och nåd, skriver Christian Edlund.

Pandemin – en chans att ta tag i barns psykiska ohälsa

2020-09-01

Nu har de flesta barn kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. I år har sommaren varit annorlunda och för många fylld av oro. Covid-19 har dragit oss närmare döden och nu är behovet av existentiella samtal med vuxna i barnens närhet stort. Kanske kan djupare samtal i skolan bromsa den växande psykiska ohälsan bland barn och unga? Det skriver Julia Adolfsson, barnkonsulent i Frälsningsarmén.

En kvinna som sitter på en säng och vänder huvudet mot ett fönster. I rummet står det en stol med kläder på.

Människohandeln i Sverige är inget nytt

2020-05-19

I helgens tumult blir vi igen medvetna om att Sverige har en aktiv sexhandel. I och med denna specifika sexköpares offentliga liv hamnar helt plötsligt problematiken i knäet på oss, men hans profil som sexköpare är inget unikt.

En kvinna som sitter på en säng med ansiktet i händerna. I rummet står det en stol med kläder på.

Uppmaning till politikerna gällande pornografi

2019-12-10

"Vi kräver att en statlig utredning tillsätts som går till botten med porrindustrins skadeverkningar – såväl för kvinnorna (och andra) som exploateras som för barnen och vuxna som exponeras. Vi kräver även att utredningen får i uppdrag att se över lagstiftning och föreslå åtgärder."

Inför en garanti för vårdresultatet

2019-10-23

"Fler avtal med frivilligorganisationer och ett starkare samarbete mellan kommuner och regioner skulle öka vårdkvaliteten avsevärt", skriver Per-Johan Fernström, från Frälsningsarmén.

En kvinna som sitter lutad mot en soffa. Hon håller händerna upp för ansiktet och vilar armbågarna på knäna.

Ungas hälsa riskeras med besparingar

2019-04-02

Undersökningarna om den ökande psykiska ohälsan hos ungdomar har duggat tätt senaste åren och är alarmerande. Då väljer politiken att spara sig ur krisen och drar ned på stödet till förebyggande insatser.

Civilsamhället måltavla i hätsk och okunnig debatt

2018-08-29

Det måste finnas utrymme och stöd för den andliga dimensionen av människan i ett samhälle skriver idag på DN debatt företrädare för civilsamhällsorganisationer, däribland Frälsningsarméns ledare kommendör Clive Adams.

Spåkvinna är inget för skolbarn

2018-05-16

Radio Gotland sänder från Fritidshemmens dag och man hade valt temat Tivoli och bland aktiviteterna fanns att barnen kunde besöka en spåkvinna. Spåkvinnan "spådde" några barn i direktsändning.

Migrationsverkets svar på vårt öppna brev i Metro

2018-04-06

I onsdags publicerade tidningen Metro vårt öppna brev till Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik med frågan; ”Vad kräver Migrationsverket av en konvertit?” Idag fick vi svar i Metro från Migrationsverkets rättschef, Fredrik Beijer.

Vad krävs av en konvertit?

2018-04-04

Öppet brev till Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik; Många nyblivna medlemmar i Frälsningsarmén de senaste åren är flyktingar som valt att tro på den Gud som kristna bekänner sig till. Migrationsverket skicka nu dessa tillbaka till det land de flydde ifrån där deras konvertering till kristen tro är förenad med döden.

Immigration eller irritation?

2018-03-22

Ett av de viktigaste värdena i Sverige är landets orubbliga och oantastliga tro på varje människas unika värde. Detta oavsett någons politiska uppfattning eller religiösa tro, skriver Clive Adams, Frälsningsarméns ledare i Sverige.

Tiggeriförbud – att be om hjälp är ingen kriminell handling

2017-09-20

Vi tror att alla människor har förmågor och drivkrafter som de kan bidra med i samhället. Att kriminalisera tiggeri är att kriminalisera människors fattigdom och människors rätt till medmänsklighet.