logotype

Hungern är konkret hos dem vi möter

Lena Andersson tar i en uppmärksammad ledarkrönika i  SvD avstamp i bland annat Frälsningsarméns debattinlägg när hon formulerar sina tankar om vad riktig hunger är och att inget barn i Sverige idag borde kunna vara fattigt. Med anledning av detta har Frälsningsarmén inkommit med en replik till SvD där vi lyfter fram våra erfarenheter:

Frälsningsarmén har det senaste halvåret mött rekordmånga hjälpsökande. Sjukskrivna, ensamstående föräldrar och fattigpensionärer är några av grupperna som drabbas hårt av de stora prisökningarna, inflationen och de höga elpriserna. Många har inte längre pengar för att klara sina basbehov, såsom mat, hyra, el, tandvård och mediciner. Dessutom har vi, andra aktörer inom civilsamhället och skolpersonal slagit larm om barn som inte kan äta sig mätta. När uppgivna föräldrar ringer i mitten av månaden för att få en akut matkasse med billiga, näringsrika livsmedel är hungern konkret och nära.

Frälsningsarmén tar inte partipolitisk ställning, men vi tar ställning för den som är utsatt. Vårt arbete att möta hunger eller annan utsatthet grundar sig i en människosyn som talar om allas lika värde och om Guds kärlek och omsorg om var och en. I den kampen är mätta barn en god start. 

Robert Tuftström, biträdande samfundsledare, Frälsningsarmén