logotype

Hungern är konkret hos dem vi möter

Lena Andersson tar i en uppmärksammad ledarkrönika i  SvD avstamp i bland annat Frälsningsarméns debattinlägg när hon formulerar sina tankar om vad riktig hunger är och att inget barn i Sverige idag borde kunna vara fattigt. Med anledning av detta har Frälsningsarmén inkommit med en replik till SvD där vi lyfter fram våra erfarenheter:

Frälsningsarmén har det senaste halvåret mött rekordmånga hjälpsökande. Sjukskrivna, ensamstående föräldrar och fattigpensionärer är några av grupperna som drabbas hårt av de stora prisökningarna, inflationen och de höga elpriserna. Många har inte längre pengar för att klara sina basbehov, såsom mat, hyra, el, tandvård och mediciner. Dessutom har vi, andra aktörer inom civilsamhället och skolpersonal slagit larm om barn som inte kan äta sig mätta. När uppgivna föräldrar ringer i mitten av månaden för att få en akut matkasse med billiga, näringsrika livsmedel är hungern konkret och nära.

Frälsningsarmén tar inte partipolitisk ställning, men vi tar ställning för den som är utsatt. Vårt arbete att möta hunger eller annan utsatthet grundar sig i en människosyn som talar om allas lika värde och om Guds kärlek och omsorg om var och en. I den kampen är mätta barn en god start. 

Robert Tuftström, biträdande samfundsledare, Frälsningsarmén

Senaste artiklar

Anmälningsplikt skulle urholka den sociala tilliten

2023-09-29
Debatt

Frälsningsarmén är en av de kyrkor som står bakom Sveriges kristna råds (SKRs) uttalande angående anmälningsplikt. ”Som kristen kyrka står vi alltid upp för varje människas unika och okränkbara värde och kan omöjligt leva upp till en lag som denna”, kommenterar Anna-Maria Tuftström, Frälsningsarméns representant i SKRs arbetsgrupp för migration och integration.

En pojke med ryggsäck sitter på en bänk på en skolgård och ser uppgiven ut. Man ser andra barn i bakgrunden. Inklippt i bilden syns Frälsningsarméns ledare i Sverige Bo Jeppsson.

Extra tuff skolstart för barn i utsatthet – vad gör regeringen?

2023-09-01
Debatt

I samband med skolstarten är situationen tuff för ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Efter en sommar då barnen har ätit alla måltider hemma är ekonomin helt körd i botten. Samtidigt väntar många stora utgifter. För att Barnkonventionen inte enbart ska utgöra fina ord krävs att staten tar sitt ansvar.

Till vänster en flicka som sitter utomhus på ett flyttlass med möbler och kartonger. Till höger porträttbild på Maria Olausson, Frälsningsarmén.

"Skamligt att vräkningar leder till att hundratals barn förlorar sitt hem varje år"

2023-08-29
Debatt

I dag vräks en tredjedel av barnfamiljerna på grund av en skuld på mindre än 10 000 kr, men i några fall har barnfamiljer blivit vräkta på grund av så lite som en hyresskuld på 600 kr. Det är orimligt, menar Maria Olausson, barnrättsjurist och ansvarig ledare Frälsningsarmén Nässjö.

Ett träbord utomhus med bananer, juiceförpackningar och inslagna matpaket med Frälsningsarméns sköld på.

Barn i Sverige måste få äta sig mätta

2023-05-02
Debatt

Barn i Sverige ska inte behöva gå hungriga eller utan bostad, oavsett vilken kommun de råkar bo i. Regeringen behöver se till att det finns en nationell strategi och en konkret handlingsplan för att laga maskor som lossat i samhällets skyddsnät.