logotype

Engagerad initiativtagare befordrad till härligheten

Bertil Rodin, O.F. (Order of the Founder) har haft en betydande roll inom Frälsningsarmén och har lämnat många avtryck efter sig när han i december lämnade jordelivet, 88 år gammal. Han brann för samhällets utsatta, var en sann bedjare och duktig lärare och han gav upphov till värdefulla verksamheter i Sverige och Lettland.

Bertil Rodin föddes år 1929 och hann bli 88 år innan han befordrades till härligheten 26 december förra året. Under många år hade han flera betydelsefulla uppdrag i sin lokala kår. Bland annat var han fanjunkare och han tillhörde Vasakåren i Stockholm.

Engagemanget för hemlösa

Personer som varit i Bertil Rodins närhet beskriver honom som en man med stort engagemang, särskilt för samhällets utsatta, och han var den som initierade Frälsningsarméns härbärge i Midsommarkransen i Stockholm i slutet av 1980-talet. Tack vare Bertil Rodins kontakter inom politiken frigjordes pengar för att finansiera verksamheten och initiativet ledde till att hemlöshetsfrågan blev ett debattämne i vårt land. Bertil Rodin tillbringade även många nätter med att söka upp hemlösa som bland annat bjöds på fika.

Startade upp ett skol/familje- och krishem i Lettland

Lettland utgör ett territorium tillsammans med Sverige inom Frälsningsarmén och i början av 1990-talet vikarierade Bertil Rodin för ledaren i Lettland. Ett viktigt initiativ han tog var att starta upp verksamhet vid Skangal som tidigare var familjen Palmes släktgård. Idag är den ett skol/familje- och krishem där det främst bor barn men också unga mödrar.

Mottog ärofylld utmärkelse

För ett par år sedan gav Bertil Rodin ut en bok om sin tid i landet och år 2003 mottog han utmärkelsen Order of the Founder, Grundläggarens Orden, för bland annat sitt arbete i Lettland och Skangal. Det är den mest ärofyllda utmärkelsen inom Frälsningsarmén för framstående insatser och under de hittills 97 åren den delats ut har 272 frälsningsofficerare och frälsningssoldater mottagit den.

Gjorde skillnad inom skolvärlden

Bertil Rodin beskrivs också som en entusiastisk lärare med tjänstgöring vid Frälsningsarméns Officersskola, inom konfirmationsundervisning och i andra kurssammanhang. Under sin tid vid Dalarö folkhögskola såg han till att personer med multihandikapp fick möjligheten att kommunicera via datorer, något som bröt deras isolering. Tack vare det var kom även många andra att engagera sig i målgruppen vilket ledde till att det startades en unik arbetsplats för just den. Bertil Rodins intresse för skolvärlden resulterade i att Frälsningsarmén blev en viktig partner för skolväsendet i allmänhet och andra frivilligorganisationer och volontärer blev också involverade.

En sann bedjare

Bertil Rodin var även en sann bedjare och skrev in alla han innefattade i sina böner i en särskild bönbok. Ett stort fritidsintresse han hade var att samla på frimärken. Begravningen äger rum lördag 20 januari klockan 13 på Vasakåren i Stockholm.

Text: Teresia Jansson