Vi utför Frälsningsarméns arbete mot fattigdom och orättvisor i världen.

Med lokala samarbeten organiserar vi projekt och ger bistånd så att varje människa ska ha tillgång till de rättigheter som Gud har gett henne. 

 

Att tvätta händerna är alltid viktigt

Tillgången till rent dricksvatten och goda system för att hålla hygien är en av de största utmaningarna i vår tid. De framsteg som har gjorts har snabbt påverkats av klimatförändringar och... Läs mer

Klimatförändringarna ska inte hålla någon hungrig

Ingen ska behöva vara hungrig. Det är ett grundläggande mål för fattigdomsbekämpning. Trots framsteg skapar klimatförändringarna och rådande pandemi stora problem, särskilt i de länder som... Läs mer