logotype

Extra tuff skolstart för barn i utsatthet – vad gör regeringen?

I samband med skolstarten är situationen tuff för ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Efter en sommar då barnen har ätit alla måltider hemma är ekonomin helt körd i botten. Samtidigt väntar många stora utgifter. För att Barnkonventionen inte enbart ska utgöra fina ord krävs att staten tar sitt ansvar.

Den ekonomiska utsattheten får långtgående konsekvenser för barnen: socialt utanförskap, psykisk ohälsa, självmordstankar, bristande skolresultat, avsaknad av meningsfull fritid och risk för rekrytering till kriminella miljöer, skriver Frälsningsarméns ledare i Sverige Bo Jeppsson i en debattartikel i Altinget

Enligt Barnkonventionen, som är svensk lag sedan 2020, har alla barn ”...rätt till social trygghet samt till statligt stöd, ifall föräldrar eller annan vårdnadshavare saknar tillräckliga resurser. Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat.”

Trots detta möter Frälsningsarméns medarbetare varje vecka barn som går hungriga och som inte har hela, rena och ändamålsenliga kläder i rätt storlek. Det kommer alltid finnas människor som är i behov av samhällets stöd för att klara sin försörjning, barn som växer upp i familjer med försörjningsstöd. Även de barnen måste kunna äta sig mätta, ha kläder på kroppen och få tillgång till en meningsfull fritid.

Hur tänker regeringen ta sitt ansvar för de barn som växer upp i ekonomisk utsatthet?