logotype

Frälsningsarmén i Hällnäs startar upp igen

För 1,5 år sedan stängdes kåren i Hällnäs då det inte var någon verksamhet alls kvar. I lokalerna startades istället ett språkcafé för ortens flyktingar. Idag har arbetet utvecklats med barngruppsverksamhet samt middag med gudstjänst och lovsång med fokus på unga vuxna och familjer.

Nedläggningen blev ett nytt språkcafé

I augusti 2016 beslutade Frälsningsarméns ledningsråd att Frälsningsarméns kår/församling i Hällnäs skulle läggas ner. Frälsningsarmén har funnits i Hällnäs sedan 1923 men efter ett antal år med en i stort sett obefintlig verksamhet fanns det inte många medlemmar kvar och nedläggningsbeslutet var ett faktum.

- Efter den sista gudstjänsten då i augusti kontaktades jag av Tommy och Elsa Hägglund som frågade om vi tillsammans kunde göra något för alla de flyktingar som kommit till Hällnäs, berättar Markus Kihlagård, distriktschef för Frälsningsarmén i norra Sverige. Istället för tömning och försäljning av huset startade vi upp ett språkcafé.

Elsa och Tommy har sin bakgrund i pingströrelsen men Tommy kom som ung med i Frälsningsarmén i Hällnäs som ungdomsledare. I Hällnäs, som är en liten ort är det många av invånarna som i sin ungdom var delaktiga i bland annat kårens dåvarande scoutverksamhet.

Hembesök, barngrupp och middag med gudstjänst

Elsa Hägglund är numera anställd på Frälsningsarmén i Hällnäs på halvtid vilket gör att arbetet tagit fart ännu mer. Hon arbetar med fortsatt utveckling av språkcaféet (som nu bytt namn till kulturcafé) där ett tjugotal personer samlas en kväll i veckan. Elsa jobbar också med hembesök och en nystartad barngrupp där 15 barn i åldern 5-9 år inskrivna. Antalet barn i Hällnäs växer och därför behövs denna verksamhet.

Nyligen fick man ett antal biblar i gåva och bjöd därför in familjer till en bibelutdelning då ett 30-tal personer kom. Under hösten har man också bjudit in till middag och lovsång, en kväll i veckan, där fokus är unga vuxna och familjer. Parallellt med allt detta har renovering av lokalerna pågått.

- Numera kommer det en blandning av människor från både Hällnäs och bygden runt omkring till de olika verksamheterna, och det är häftigt, säger Markus Kihlagård. 

Nyöppning och invigning

Söndagen den 18 februari proklameras Hällnäs som "kårplantering" med förhoppning att det så småningom ska bli en kår igen. Då invigs även Tommy och Elsa till frälsningssoldater och blir de första medlemmarna i kårplanteringen i Hällnäs.

Text: Charlotte Ander, Markus Kihlagård
Foto: Markus Kihlagård