logotype

Välkomstmöte för kadetter och fältsergeanter

Unga vuxna, multikulturella sammanhang och själavinnande är vad de nya eleverna på Frälsningsarméns Officersskola brinner för. På lördag hålls välkomstmöte på Söderkåren i Stockholm för två kadetter och en fältsergeant. En fältsergeant har påbörjat sitt andra utbildningsår på skolan som dessutom har ny rektor.

Pasi Maikkunen, Marjo Maikkunen, Anneli Solomon och Malin Brus. Foto: Teresia Jansson

Ett nytt läsår på Frälsningsarméns Officersskola i Ågesta, Stockholm, har precis inletts. Malin Brus, 49 år, och Pasi Maikkunen, 47 år, är nya kadetter. Malin besökte Frälsningsarmén i Umeå för första gången år 2017, där hon så småningom blev barn- och ungdomsledare. Under studietiden är hennes fältutbildning förlagd till kåren. Hon har tydligt känt kallelsen att sprida Guds ord.

- Den har vuxit sig allt starkare och han har bekräftat och visat vägen genom exempelvis bibelord och sångtexter, säger hon.

- Jag brinner för att nå ut till och hitta verksamheter för unga vuxna i åldern 15-25 år för det finns inte så mycket för dem i kyrkan, menar hon på.

"Jag vill vinna människor för Jesus"

Pasi blev frälst för tio år sedan men hade svårt att hitta någon bibelskola uppe i Haparanda där han bor med sin familj. År 2018 upptäckte han Frälsningsarméns distansbibelskola och började på den.

- Det funkade bra och jag insåg hur roligt det var att plugga. Jag vill vinna människor för Jesus och det är häftigt att se när Gud verkar och någon blir omvänd, säger Pasi.

Hans fru Marjo, 49 år, läser sitt andra år som fältsergeant parallellt med att hon axlar ansvaret som kårledare i Haparanda där också Pasi kommer göra sin fältutbildning.

- Att läsa tillsammans med min fru känns jättebra och jätteroligt för vi trodde inte att vi skulle kunna göra detta samtidigt, fortsätter han.

De har nämligen en tonårsdotter men då föräldrarna inte kommer vara på Officersskolan under exakt samma veckor lyckas de få vardagspusslet att gå ihop. Under detta läsår vistas kadetterna tio veckor på officersskolan medan fältsergeanterna är där fem. En gemensam resa till England är inplanerad till i vår. Då kadetternas utbildning är ett år kortare kommer makarna Maikkunen ta examen samtidigt.

- Det har varit ett väldigt, väldigt givande och spännande första år då jag har fått fördjupa mina kunskaper om Frälsningsarmén och Bibelns böcker. Jag ser framemot att få öka den kunskapen ännu mer år två och tre och att bli tryggare och säkrare i min kårledarroll, säger Marjo.

"Defenders of Justice" & "Champions of the Mission"

Malin, Pasi och Marjo tillhör kadettringen "Defenders of Justice" medan Anneli Solomon, 58 år, läser sitt första år som fältsergeant i kadettringen "Champions of the Mission". Sedan barnsben har hon varit engagerad i andra kristna sammanhang och som missionär bodde hon flera år i Spanien tillsammans med sin engelskspråkige men nu framlidne make. För fem år sedan kom hon till Frälsningsarmén i Sundsvall där hon snart invigdes till frälsningssoldat.

- Jag var nybliven änka och bytte sammanhang och jag ville arbeta både andligt och socialt. På konferensen Bygget upplevde jag starkt hur Gud talade till mig om officerskapet men jag har inte varit redo att ta det steget förrän nu, säger hon.

- Helst vill jag arbeta med ledarskap på någon kår. Där jag är idag har vi kontakt med människor från olika kulturer och flera av dem har börjat komma på våra gudstjänster och andra samlingar. För mig är det ett drömjobb som jag redan nu har påbörjat, fortsätter hon.

Hon syftar på kåren i Eskilstuna där hon under utbildningen kommer tjänstgöra som biträdande kårledare.

Ny rektor på Officersskolan

Ny rektor på Officersskolan är Lennart Lundberg som tidigare var biträdande rektor på densamma.

- Det känns spännande men även om det är en ny tjänst så är det en bekant arbetsplats och jag känner kollegorna som är ett bra gäng, påpekar han.

- Skillnaden är väl att jag kommer ha mer att göra, säger han och skrattar varefter han tillägger att det nu vilar ett större ansvar på honom.

Han gläds över att samtidigt kunna fortsätta undervisa i Bibelns böcker. Ett nytt grepp är att kadetter och fältsergeanter kommer ha fler gemensamma veckor på skolan eftersom det endast är två grupper med två elever i varje detta läsår. Samtliga läser i block som byggs på och tillhör därför samma klass oavsett hur långt de kommit i utbildningen. Nytt är också att ansvaret för kandidaterna, de som söker till utbildningen, har flyttats över till Officersskolan där man tillsatt en kandidatsekreterare.

- Det är spännande då tjänsten tidigare inte varit kopplad så tydligt till skolan, påpekar Lennart.

Välkomstmöte på Söderkåren

Välkomstmötet för kadetter och fältsergeanter hålls lördag 27 augusti klockan 15 på Söderkåren i Stockholm. Då medverkar överste Christina Jeppsson, överstelöjtnanterna Robert och Anna-Maria Tuftström, Officersskolans stab samt löjtnant Guri Brandvik Nilsson med lovsångsteam. 

Text & foto: Teresia Jansson