logotype
Hjälp oss ge fler en god jul

Medlem hos oss

Medlemsinformation

Här hittar du som är medlem, soldat, officer eller vän till Frälsningsarmén nyheter, personnytt och information.

Personnytt

Här kan du läsa om födelsedagar, tacknotiser, nya order, befordringar, utmärkelser, de som befordrats till härligheten samt begravningsgudstjänster.

Minnesrunor

De minnesrunor som skickats in kommit oss till del.

Tidningen Stridsropet

Stridsropet handlar om Frälsningsarmén, dess tro, arbete och de människor som engagerar sig där. Välkommen in. Här väntar goda möten på dig.

Bli medlem

Du kan vara medlem eller frälsningssoldat i Frälsningsarmén. Att vara medlem innebär att du vill fördjupa dina kunskaper om kristen tro och kristet liv. Du vill lära känna Frälsningsarmén och efter bästa förmåga ta del av kårens liv och verksamhet. En frälsningssoldat bestämmer sig för att leva aktivt för och med Jesus, att tjäna Gud och sträva efter att överlåta hela sitt liv till honom.

Bönenätverket Eldsflamman

Frälsningsarméns bönenätverk Eldsflamman kallar på förebedjare.

Officersskolan

Frälsningsarméns Officersskola utbildar officerare - att jämföras med pastorer inom andra samfund, för att berätta om Guds kärlek så som den uttrycks genom Jesus Kristus, Guds son.

Kursutbud

Här finner du aktuellt kursutbud för anställda inom Frälsningsarmén.

Vision 2025

Här kan du läsa mer om ''Välkommen hem - Livet med Jesus'' samt hitta material för att jobba med visionen i det lokala sammanhanget.

Programkontoret

Välkommen till programkontorets sida! Programkontorets uppdrag är att ge stöd och redskap till Frälsningsarméns arbete runt om i landet. Tillsammans med kårer och verksamheter vill vi visa på Jesus och leva ut Guds rike. Alla verksamheter i Frälsningsarmén arbetar utifrån visionen ”Välkommen hem – Livet med Jesus”. Information, inspiration och material kopplat till visionen finns på www.fralsningsarmen.se/valkommenhem   Barn och unga är viktiga för oss i Frälsningsarmén! På programkontoret finns UNG-teamet för att ge stöd, verktyg och inspiration till er som jobbar med barn och ungdomar. Ansvarig för UNG-teamet är Jennie Gallardo, ung@fralsningsarmen.se  Mer information från Fa-UNG finns på: www.fralsningsarmen.se/ung   Kontakta programkontoret genom att skriva till programkontoret@fralsningsarmen.se  eller ring 08-562 282 00.

Medlem - artiklar

Artiklar och nyheter för medlemmar i Frälsningsarmén.

Julgrytan

Ladda ner bilder till kårens sociala medier.