logotype

Allt fler ensamstående mammor blir hemlösa

Andelen kvinnor som lever i hemlöshet ökar visar en kartläggning som Stockholms Stad har genomfört. En indikator på problemet är att antalet kvinnor som söker hjälp på Frälsningsarméns Sociala center i Stockholm har ökat. I januari 2019 utgör kvinnor 15,5 procent av det totala besöksantalet.

Under perioden den 2-18 januari var 261 av totalt 1702 besökare vid Frälsningsarméns Sociala center kvinnor. I snitt kommer 20 kvinnor om dagen till centret. Det rör sig bland annat om kvinnor som inte får bostad efter att ha varit på behandlingshem.

Frälsningsarmén möter olika grupper hemlösa

I sitt arbete möter Frälsningsarmén också våldsutsatta kvinnor som tvingas flytta med sina barn till olika typer av vandrarhem och sociala boenden för både kvinnor och män när de ska lämna ett skyddat boende, ensamstående kvinnor med barn som tvingas bo på som inneboende under osäkra förhållanden och personer som just fått uppehållstillstånd som har svårt att påbörja en integrering i det svenska samhället.

Problem på bostadsmarknaden

Tidningen Mitti skriver i en artikel om den strukturella bostadsbrist och kraschade bostadspolitik som ligger bakom problemet. https://mitti.se/nyheter/ensamstaende-mammor-hemlosa/?omrade=hela-stockholm

- Vi ser samma sak, att problemen på bostadsmarknaden gör att människor snabbt hamnar i svårigheter när till exempel betalningsanmärkningar uppstår. De vi möter har i princip inte tillgång till den öppna bostadsmarknaden utan är hänvisade till olika kortsiktiga lösningar, säger Per-Uno Åslund, metodstöd för hemlöshetsfrågan på Frälsningsarmén.

Bostadsbristen drabbar barnen

Bostadsbristen är en katastrof som främst drabbar de människor som har det sämst ställt och står längst från arbetsmarknad och etablering i samhället. Dessa riskerar att slås ut och har svårt att komma tillbaka till arbete och försörjning.

"Otrygghet kan också leda till missbruk och kriminalitet"

- Vad värre är att det också drabbar barnen, som utsätts för att leva i otrygghet och under osäkra bostadsförhållanden. Många får svårt att klara skolan och riskerar därmed att hamna i samma utsatthet som föräldrarna när de blir vuxna. Denna otrygghet kan också leda till missbruk och kriminalitet, säger Carolina Nilsson, metodstöd för integrations- och kvinnofrågor på Frälsningsarmén. Hon fortsätter: - Trots att politikerna i Stockholms Stad varit medvetna om problemet i många år har det ändå inte gjorts tillräckligt. Stockholm behöver fler mindre och billiga hyresrätter, så att även människor som inte har en hög lön kan hitta boende. Socialtjänsten arbetar hårt för att få bort människor från gatan, men det hjälper inte om det hela tiden fylls på med fler människor som blir hemlösa.

Carolina Nilsson framhåller att bostadspolitiken behöver förändras i grunden, och att det måste kunna gå att producera standardbostäder till rimliga kostnader så att hyresnivån blir hanterbar för den enskilde individen. Förutom att detta leder till ett stort personligt lidande för dessa personer så leder det också till enorma kostnader för samhället.

Text: Eva Gustin
Bild: Kampanjebild/Jonas Nimmersjö