logotype

Vi tackar Gålöstiftelsen!

Frälsningsarmén har fått projektstöd av Gålöstiftelsen. Pengarna har gått till ett 20-tal projekt som alla har som mål att stötta och förbättra livet för barn och unga.

En av verksamheterna som har fått del av Gålöstiftelsens projektstöd är Frälsningsarméns traffickingcenter, Safe havens, som erbjuder juridiskt och socialt stöd till personer utsatta för människohandel eller människoexploatering. Många av dem är under 25 år och många barn blir också indirekt skyddade genom att deras föräldrar får hjälp.

— Det är alltid högt tryck på Safe havens men på sistone har det varit extra högt tryck så vi är väldigt tacksamma för Gålöstiftelsens bidrag, säger Lovisa Landälv, verksamhetssamordnare på Safe Havens.

Pengarna har bland annat gått till advokatkostnader; till jurister med trauma som specialitet. I och med invasionen i Ukraina har man även expanderat för att möta ukrainare på flykt, en tydlig riskgrupp för människohandel. I och med detta har det även skett en ökning av kostnader för tolkar.

Lovisa Landälv

För barn, ungdomar och ledare i Vårby gård

Även integrationsverktyget Football for all i Vårby gård har fått del av projektstödet. Tack vare Gålöstiftelsen har man kunnat anordna ett flertal idrottsfestivaler för ungdomarna I Vårby Gård under sportlov och påsklov och nu planeras ytterligare en idrottsfestival som kommer att äga rum under sommarlovet. Biståndet har specifikt gått till priser under festivalerna, idrottsutrustning, fika samt ledararvoden och utbildning av unga ledare.

— Dessa festivaler betyder extremt mycket för ungdomarna I Vårby gård. Både barn och unga ledare längtar väldigt mycket efter idrottsfestivalerna och för ungdomarna är detta en väldigt konstruktiv sysselsättning under deras lov. Att ge dessa unga ledare arbetsmöjligheter förbereder dem för vuxenlivet samt att de även blir positiva förebilder för de yngre barnen och ungdomarna som kommer i kontakt med idrottsfestivalen, säger verksamhetsansvarig Gabriel Tshidimu.

Bild på Julia Adolfsson och Gabriel Thshidimu som ingår i Frälsningsarméns ledarteam för barn och unga.
Julia Adolfsson och Gabriel Tshidimu.

Ger barnen bekräftelse, framtidstro och hopp

I Husby utanför Stockholm har vi med hjälp av Gålöstiftelsens bidrag under tre somrar kunnat genomföra kollot Sommarkul för barn mellan 9 och 12 år.

— Vi har trygga och varma ledare på plats vars främsta uppgift är att se barnen och visa kärlek. Samtalen med barnen är bland det viktigaste med kollot. Att bekräfta dem och ge dem framtidstro och hopp. säger Julia Adolfsson.

Pengarna används både till att anställa personal, göra roliga aktiviteter och köpa mat. Barnen deltar under en vecka och det blir bad, bio, fotbollsturnering, glass, bowling, god mat och mycket mer, ibland även restaurangbesök.

— För många barn är det en upplevelse att komma utanför sitt bostadsområde så vi satsar på några utflykter per vecka. Bidraget som Gålö ger möjliggör för ca 100 barn att få härliga sommarminnen. Det är tredje sommaren vi kör Sommarkul och Gålö har gett varje år. Vi är extremt tacksamma, säger Julia.

De relationer till barn och familjer som skapats under Sommarkul har gjort att Frälsningsarmén valt att satsa på året-om-verksamhet för barnen i området.

— Vi finns inte bara för barnen på sommarlovet utan året om från och med nu. Det är kollona som legat till grund för att vi nu satsar all in, avslutar Julia.

Text Kiki Broms
Foto: Jonas Nimmersjö

Vår policy - I Trygga Händer Barn som lever i fattiga familjer 

På gång, verksamheter och material