logotype

Tio nya frälsningsofficerare och farväl till kommendörerna

I lördags invigdes tio nya officerare till Frälsningsarmén under en jublande och innerlig gudstjänst på Templets kår i Stockholm. Samtidigt avtackades Frälsningsarméns ledare i Sverige och Lettland, kommendörerna Clive och Marianne Adams, som efter drygt tre år går vidare med nya uppdrag i Norge.

Bildtext: De tio nya officerarna Nådens budbärare är nu klara att gå in i tjänster runtom i landet. Bakre raden från vänster: Elisa Gallardo, Mikael Vigart, Lina Melkersson, Mikael Svärd, Eva Manninen, Karl-Gustav Hansson, Maria Olausson. Främre raden från vänster: Elsa Björkqvist, Susann Åsbogård, Lena Vigart. Foto: Carina Tyskbo

Glädjen och värmen var påtaglig i kårlokalen Templet i lördags, när tio kadetter som under sina två års studier haft namnet Nådens budbärare, invigdes till officerare i Frälsningsarmén. Kommendör Clive Adams predikade om Jesus som nåden personifierad - som stannar inför, ser, lyssnar på, älskar och förvandlar människor. De tio officerarna uppmanades göra detsamma i sina tjänster runtom i Sverige.

Blommor och akvarelltavla till avgående kommendörer

Clive och Marianne Adams avtackades också för den kommendörstjänst de haft sedan 2018, med blommor och en tavla målad av Christina Kjellgren på Söderkåren. Clive Adams talade om att ledarskapet i Sverige inneburit en stor glädje för honom och Marianne, med möten runtom i landet där kårer och verksamheter står i funktion. Men också utmanande, inte minst då ett och ett halvt år av ledartiden präglats av pandemin.

Clive och Marianne Adams avtackades efter drygt tre år som Frälsningsarméns ledare i Sverige och Lettland.

Lyfte fram arbetet med visionen

Han pekade också på samarbetet kring Frälsningsarméns nya vision ”Välkommen hem – livet med Jesus” som tog form under hans tid i Sverige som i sig givande och till välsignelse.

— Det har varit uppmuntrande att se hur många i Frälsningsarmén har börjat äga visionen och göra den relevant för sin verksamhet. Visionen menar att vägen till målet är lika viktig som destinationen – och längs den vägen har vi haft flera involverade och konsulterade personer, inklusive ungdomar. Det har varit goda diskussioner och reflektioner, poängterade Clive Adams.

Elisa lycklig över att kallelsen kommer i funktion

I vimlet efter gudstjänsten gratulerades de tio officerarna, som får beteckningen löjtnanter, av vänner och bekanta och tog farväl av varandra efter två år på Officersskolan i Ågesta söder om Stockholm.

— De här två studieåren har varit utmanande, givande och formande. Att invigas till officer idag är ett yttre intyg på min inre kallelse som nu får komma i funktion, sade en strålande glad Elisa Gallardo, 22 år, som ska arbeta som barn- och ungdomsofficer på Vasakåren i Stockholm.

”Bli en vän för den som saknar vänner”

Under gudstjänsten njöt hon av att få sjunga lovsång tillsammans med de andra under ledning av officerarna Guri Nilsson på piano och Marina Bratterud på sång. Att arbeta i Stockholm kommer förstås att innebära utmaningar tror Elisa, men hon ser tiden an och känner Guds ledning i att investera i vissa relationer och personer, till exempel barn i kåren eller vänner som är nya i staden. 

— Många flyttar hit och blir ensamma. I förbundet som vi skriver under på som officerare har meningen ”att bli vän för dem som saknar vänner” tagit tag extra mycket i mig, sade Elisa Gallardo vidare.

Många i Sverige och även internationellt följde gudstjänsten

Gudstjänsten visade också filmer där var och en av kadetterna presenterades, några med längre vittnesbörd om kallelsen att bli kristen och officer. Många var tydligt tagna av stundens glädje och allvar. Förbönen för de tio skedde utan handpåläggning på grund av rådande omständigheter, men varje kadett hade ett fåtal särskilt inbjudna med på Templet som stöttade i bön. Gudstjänsten sändes även direkt på Youtube och hade tittare från hela Sverige såväl som internationellt.

Stort allvar och jublande glädje präglade gudstjänsten under lovsången på Templets kår.

Glädje och äkthet präglade invigningen

Clive Adams var även han tacksam över att få vara en del av gudstjänsten som han upplevde välsignad, uppmuntrande och inspirerande.

— Den här stunden präglades av en ande av djup innerlighet och en flod av glädje, uttryckt med äkthet. Jag önskar dessa fina nya löjtnanter Guds rika välsignelse i de kommande dagarna och åren, avslutade Clive Adams.

De nya officerarna är: Karl-Gustav Hansson, Eva Manninen, Mikael Svärd, Lena Vigart, Mikael Vigart, Susann Åsbogård, Lina Melkersson, Maria Olausson, Elsa Björkqvist och Elisa Gallardo.

Text och foto: Carina Tyskbo