logotype

Frälsningsarmén hjälpte stor grupp utsatta för människoexploatering

Frälsningsarméns traffickingcenter Safe Havens fick i förra veckan rycka ut akut för att ge stöd till utnyttjade bärplockare. Det gällde ett 35-tal av de totalt 50 bulgariska bärplockare som övergavs på en parkeringsplats längs landsvägen i Älvsbyn, Norrbotten.

Gruppen män, kvinnor och barn som misstänks blivit utsatta för människoexploatering hade blivit lovade hemresa men sedan strandat i Stockholm. Efter ett par turer med Socialtjänsten och Polisen hade de skickats till Bulgariens ambassad i Stockholm och sedan placerats på ett hotell.

Regionskoordinatorerna mot människohandel Eva Norlin och Jenny Selenius frågade Frälsningsarmén om hjälp att ge de utsatta akut praktiskt stöd och information om sina rättigheter som potentiella brottsoffer.

Sko- och klädinsamling på sociala medier

— Vi samlade snabbt ihop ett team från Frälsningsarméns traffickingcenter Safe Havens och advokatbyrån Brottsbyrån, som Safe Havens samarbetar med för juridisk hjälp. Det blev ett kolossalt viktigt och engagerat samarbete mellan Frälsningsarmén, regionkoordinatorn, socialjouren och ambassaden, berättar Madeleine Sundell, nationell samordnare för Frälsningsarméns arbete mot människohandel.

— Ett flertal volontärer ryckte också in och vi fick en enorm respons på en sko- och klädinsamling i sociala medier. På bara en dag fick vi in allt som behövdes akut, fortsätter hon.

I gruppen fanns stora behov av kläder, hygienartiklar, barnleksaker och skolväskor. De flesta hade gått omkring i skog och efter vägar i söndriga skor.

Att bli hörd i en trygg miljö

Hela insatsen ägde rum på 1,5 dag, innan gruppen återvände till Bulgarien. Under den tiden skulle alla få möjlighet att berätta vad de varit med om, vad de praktiskt behövde och informeras om sina rättigheter.

— Vårt primära mål var att varje person ska få möjligheten att bli hörd i en trygg miljö och att förstå sina rättigheter. Vi såg också att det var extremt viktigt för dem att träffa någon som brydde sig och ville höra vad som hade hänt, säger Lovisa Landälv, verksamhetsansvarig för Safe Havens, som genomförde de enskilda samtalen med individer och familjer tillsammans med biträdande juristen Juni Livion från Brottsbyrån och en tolk.

— De hade kommit till Sverige med en förhoppning och så blev det något helt annat. Inget boende, dåligt med mat och knappt någon lön, eftersom det var ett dåligt bärår. Det är så långt ifrån vår romantiska uppfattning om bärplockning i skogen som man kan komma. De blå händer som jag brukar älska är nu även en symbol för förtryck, fortsätter Lovisa.

”Tillsammans åstadkom vi väldigt mycket på kort tid”

Jenny Selenius, regionskoordinator i Stockholm med barn- och ungdomsfokus, som samordnar stöd till personer i utsatthet i samarbete med socialtjänst, polis och civilsamhälle, och var den som kontaktade Frälsningsarmén är nöjd med den gemensamma kraftsamlingen mellan myndigheter och civilsamhälle.

— Det fanns ett tydligt behov av att informera den här gruppen om sina rättigheter och möjligheter, samtidigt som det fanns stora behov akuta på plats och i långsiktigt i hemlandet Bulgarien. Tillsammans åstadkom vi väldigt mycket på kort tid, säger hon. 

— I de här ärendena är det angeläget att få juridiskt stöd i ett tidigt skede. Det är en rättighet man har som brottsoffer och stödet kan även vara avgörande för att man ska vilja medverka i en polisutredning senare, säger Juni Livion på Brottsbyrån.

En akut och kaosartad situation

Frälsningsarméns traffickingcenter Safe Havens arbetar sedan 2018 efter en egen metod att ge utsatta socialt och juridiskt stöd med att ge perspektiv och tillgång till sina rättigheter.

— Det här var första gången vi fick testa att den fungerade i en så pass stor skala och en så akut och kaosartad situation, säger Madeleine Sundell, som också hon är exceptionellt nöjd med hur bra samarbetet med myndigheterna och även hos Frälsningsarméns olika enheter; Safe Havens, EU-Centret, Sociala centret och även second hand-kedjan Myrorna, fungerade. Alla gav det lilla extra.

Fortsatt kontakt med de utsatta i deras hemland

Ändå framhåller hon att det finns mycket som våra myndigheter behöver dra lärdom av för framtiden. Mycket av det vi gjorde skulle skett i ett mer initialt skede och det fanns stora brister i barnperspektivet och det elementära rättighetsarbetet. Händelsen visar hur otroligt viktigt det är med nationell beredskap och tillgänglighet i alla lägen.  Stödsystem är en sak i teorin, men när det sedan händer ska allting hända snabbt, trots svensk semestertid och annat som kan spela in. Människohandel sker alltid olägligt och nu har vi ytterligare ett exempel på det.

Frälsningsarmén kommer att följa upp frågan om beredskap och lärdomar framåt med aktuella myndigheter. Safe Havens kommer också att ha fortsatt kontakt med de 35 personerna, för stöd på hemmaplan i Bulgarien och medverkan i eventuell rättsprocess i Sverige.

Text: Eva Gustin

Vad är människohandel?

Så ser människohandeln ut i Sverige

Vårt arbete mot människohandel