logotype

Vad krävs av en konvertit?

Öppet brev till Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik; Många nyblivna medlemmar i Frälsningsarmén de senaste åren är flyktingar som valt att tro på den Gud som kristna bekänner sig till. Migrationsverket skicka nu dessa tillbaka till det land de flydde ifrån där deras konvertering till kristen tro är förenad med döden.

Debattartikeln publiceras i tidningen Metro den 4 april.

På riktigt och av hela hjärtat

Frälsningsarmén möter många flyktingar med rötter i Afghanistan. En del av de vi möter finner här, i världens mest sekulariserade land, en tro på den gud som kristna bekänner sig till. De konverterar – på riktigt.

I Afghanistan finns inte friheten att välja eller byta religion, att bo där som kristen är för dem förenat med livsfara.

De har flytt från en situation och ett system som de upplever kränkande, våldsbejakande och tvingande och kommer hit till vårt land som värnar om frihet och mänskliga rättigheter.

Kanske är det svårt för sekulariserade svenskar att förstå att människor väljer en tro som många i Sverige har valt bort. Men här är ju det okej, här får vi välja och här finns inget tvång.

De som vi möter har genuint och av hela hjärtat valt att tro på Jesus så som Bibeln beskriver honom; de har blivit kristna.

Hur bedömer Migrationsverket konvertering?

Men här i världens mest sekulariserade land ska en offentlig myndighet bedöma om deras konvertering är äkta. Hur bedömer Migrationsverket det? Alltför upplever vi att domen blir: "Migrationsverket bedömer att tillförlitligheten i din konvertering inte är äkta".

Konvertiterna har presenterats för den tro som är grunden till vårt samhällsbygge och vår demokrati, som gör att vi firar jul och påsk. De bekänner sig kristna, berättar det för svenska myndigheter och blir misstrodda.

Vi som är kyrkans ledare, experter på kristen tro

Det spelar ingen roll att vi som är kyrkans ledare, experter både utifrån akademiska kunskaper och egen erfarenhet, skickar med intyg, beskriver deras engagemang och talar om hur deras väg till kristen tro sett ut.

Trots att vi skickar utlåtanden om hur de översätter sånger, läser bibeln och ber, är med på våra gudstjänster och i allt visar, mer än många andra, att tron är verklig och äkta får vi inget gehör hos Migrationsverket.

Verket anser sig själva bättre kunna bedöma äktheten genom att testa kunskapsnivån hos konvertiten som förväntas ha koll på saker som även en pastor behöver läsa på för att kunna ge svar.

En konvertit måste vara så snabbreflekterad och bra på att uttrycka sig att man genom att beskriva sin relation till Jesus kan övertyga en sekulär myndighet om äktheten i tron - utan att få det att låta som att man har memorerat något utantill och bli anklagad för att tron inte är genuin.

Det är ovärdigt Sverige att sända människor tillbaka till ett land där konvertering är förenat med döden.

Mikael Ribbenvik - vi behöver ditt svar omedelbart

Vi vänder oss därför direkt till dig, Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket; vad kräver Migrationsverket av en konvertit? Vi behöver ditt svar omedelbart.

Frälsningsarméns erfarenhet är att de intyg vi skriver, de underlag och dokument som vi som experter skickar med inte betyder något för er.

Vi ser hur våra medlemmar skickas tillbaka till det land de en gång flydde från i hopp om ett liv utan övergrepp, religiöst tvång och död.

Det är hög tid att vi står upp för de friheter som vi säger är viktiga för oss och blir den fristad de som kommer hit söker.

Clive Adams, ledare för Frälsningsarmén i Sverige
Hanna Smedjegård, ledare för Frälsningsarmén i Borlänge

Från vänster: Clive Adams, Frälsningsarméns ledare i Sverige, Hanna Smedjegård, ledare för Frälsningsarmén i Borlänge, Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket. Foto: Pressbilder, Unsplash