logotype

Frälsningsarmén öppnar i Bulgarien

Bulgarien blir det 132a landet där Frälsningsarmén är verksam och samarbete har redan inletts med lokala kristna församlingar i landet. Bland annat hjälper man en romsk bosättning i ett slumområde i utkanten av staden Sofia, där ett stort antal familjer bor, med kläder, mat, leksaker och hygienartiklar.

Frälsningsarméns världsledare general Brian Peddle meddelar att Bulgarien nu är det 132a landet där Frälsningsarmén officiellt arbetar. Landet blev en del av Östeuropas territorium den 9 mars 2021.

Arbetet leds av kaptenerna Eduard och Inna Lebedeva, som ursprungligen kommer från Ryssland respektive Moldavien. De stöds av det svenska officersparet löjtnant Erik Johansson och kapten Kathleen Johansson, ursprungligen från Australien.

"Frälsningsarmén" på bulgariska – ett slaviskt språk som är skrivet med kyrilliska tecken – är "Армията на Cпасението" (Armiyata na Spasenieto).

Hjälp till de utsatta har redan börjat

Även om nedstängning och andra restriktioner har gjort livet långt ifrån enkelt, börjar Frälsningsarméns nya verksamhet i Bulgarien redan ha inflytande. Samarbete har inletts med lokala kristna församlingar, särskilt Amazing Grace Church, som har kopplat samman Frälsningsarmén med en romsk bosättning i ett slumområde i utkanten av staden Sofia. Ett 35-tal familjer som bor på platsen besöktes före jul och fick kläder, mat, leksaker och hygienartiklar.

Människor har fått hjälp med matpaket och kontakt har tagits med två frälsningssoldater som bor i olika delar av Bulgarien. Officerarna har också tagit kontakt med flera lokala församlingar i Sofia samt skapat kontakter med representanter från en ambassad och andra inflytelserika organisationer, allt för att se till att människor känner till Frälsningsarméns närvaro i Bulgarien och är medvetna om dess uppdrag.

Paret Johansson anlände till den bulgariska huvudstaden Sofia i september 2020 och fick sällskap av kaptenerna Lebedev och deras fem barn i januari 2021.

Drömmen blev sann

För överste Nielsen, en norsk officer, är Frälsningsarméns arbete som startar i Bulgarien bokstavligen en dröm som går i uppfyllelse. Som divisionschef för Frälsningsarmén i Moldavien deltog han i firandet i Sankt Petersburg, Ryssland, 2006, som erkände Frälsningsarméns 15-årsjubileum i Östeuropa som återupptogs och sedan växte bakom den tidigare järnridån. Vid den kongressen hade en bulgarisk flagga presenterats för att erkänna ett land där man trodde att Frälsningsarmén så småningom skulle öppnas.

Nio år senare, efter att just ha fått en order för att återvända till Östeuropa, hade Jostein en mycket verklighetstrogen dröm där han såg ett brassband från Frälsningsarmén spela i Bulgarien. Senare samma år, nu bosatt i Chisinau, den moldaviska huvudstaden, fick han ett telefonsamtal från Geir Joesendal, en vän till hans bror, som bodde i närheten. När de två männen träffades och möjligheten att expandera till Bulgarien kom upp i samtal berättade Geir att han hade fastigheter och kontakter i landet och att han skulle vilja hjälpa till.

”Vi har väntat på er i 20 år!”

Jostein kände att Gud öppnade en dörr och ett år senare var han i Sofia och talade med en representant från den bulgariska evangeliska alliansen som sade till honom: "Var har du varit så länge? Vi har väntat på er i 20 år!"

Under 2019 beviljades registrering för Frälsningsarmén för att påbörja arbetet i Bulgarien och trots att nedstängning och en världsomspännande pandemi har orsakat förseningar besvaras nu bönerna från en 15-årsjubileumskongress som hölls för snart 15 år sedan.

Frälsningsarméns världsledare säger: "Det gläder mig att välkomna Bulgarien till den världsomspännande Frälsningsarméns familj. I dessa svåra dagar är det fantastiskt att se Gud besvarar böner som bads i tro för så många år sedan för att skapa denna möjlighet. Gud välsigne kaptenerna Lebedev och Lebedeva, Gud välsigne kapten och löjtnant Johansson och Gud välsigne Frälsningsarmén i Bulgarien."

Rapport från IHQ Communications, Internationella huvudkontoret

Översättning: Kiki Broms