logotype

Ny rapport visar: Barnfamiljer drar ned på julfirandet

Många barnfamiljer tvingas dra ned på årets julfirande för att klara ekonomin. Nära sju av tio (68 procent) ensamstående med hemmavarande barn kan inte finansiera sin jul på samma sätt som tidigare år. Det visar en undersökning som Frälsningsarmén och Ipsos genomfört i december.

Frälsningsarmén har under året mött ett ökande antal hjälpsökande till sina kårer och sociala center, bland annat ensamstående föräldrar som har svårt att få ekonomin att gå ihop. På många håll i Sverige har kårerna inför julen känt av ett mycket högt tryck från personer som söker hjälp med mat, julklappar och kläder. Många vittnar om hur människor som aldrig sökt hjälp tidigare hör av sig och att fler befinner sig i särskilt stor utsatthet.

För att ta tempen på situationen bland allmänheten inför jul genomfördes en enkät tillsammans med undersökningsföretaget Ipsos. Svaren bekräftar bilden av att situationen denna jul är tuffare än vanligt för många.

En av tio är i mycket eller ganska hög grad orolig för sina ekonomiska möjligheter att kunna fira jul. Bland dem som oroar sig är det främst oro för elkostnader, för att pengarna inte ska räcka till de kostnader som tillkommer vid jul och för att inte kunna köpa julklappar till barn och barnbarn.

Det är vanligare att känna oro för detta ifall man har hemmavarande barn – där 16 procent är i hög eller ganska hög grad oroliga. Bland ensamstående föräldrar är 29 procent oroliga i mycket eller ganska hög grad.

Diagram som visar hur många som är oroliga inför sina ekonomiska möjligheter att kunna fira jul

Ändrade julfiranden i svårt ekonomiskt läge

Undersökningen visar också att tre av tio kommer göra förändringar i sitt julfirande på grund av ökade kostnader. Bland annat ser vi:

 • Det är vanligare bland yngre åldersgrupper att planera förändringar i sitt julfirande.
 • Kvinnor uppger i högre grad att de kommer göra någon grad av förändring på grund av ökade kostnader (38 procent), jämfört med 28 procent av männen.
 • 56 procent av ensamstående föräldrar planerar att dra ned på kostnaderna för julfirandet.

Fyra av tio uppger att de inte kan finansiera sin jul på samma sätt som tidigare år.

 • Av ensamstående föräldrar uppger 6 procent att de inte har råd att fira jul alls i år. 26 procent uppger att deras möjligheter att finansiera julen har påverkats i stor utsträckning, och 36 procent i någon utsträckning.

Generellt är 42 procent oroliga inför sin ekonomiska situation just nu, och 69 procent av dem som är ensamstående med barn.

Diagram som visar hur man känner inför sin ekonomiska situation just nu

Andra siffror från undersökningen

 • 31 procent kommer dra ner på kostnaderna för julklappar i år för att finansiera sitt julfirande.
 • 21 procent kommer avstå från julbord på restaurang i år för att finansiera sitt julfirande.
 • 18 procent kommer dra ner på kostnaderna för julmat i år för att finansiera sitt julfirande.
 • En av tio kommer inte köpa julpynt eller julgran.
 • En av tio känner en sorg över att julen inte kommer bli som den brukar.
 • En av tio känner sig stressad över att kunna finansiera julen.
 • En femtedel av föräldrar med barn under 18 år är oroliga för att barnen kommer bli besvikna över julen i år. Bland ensamstående föräldrar är det 36 procent.
 • 15 procent av de som vanligtvis reser under julen kommer avstå från att göra det i år på grund av sin ekonomiska situation.

Julmat

Hälften uppger att de kommer göra något för att hålla nere kostnaderna för julmaten i år.

 • 21 procent planerar att välja bort dyra produkter.
 • 16 procent tänker tillaga mindre mängd mat.
 • 15 procent ska tillaga färre rätter.

Julklappar

Hälften uppger att de kommer göra något för att hålla nere kostnaderna för julklappar i år.

 • 28 procent tänker välja billigare julklappar.
 • 21 procent ska ge till färre personer.
 • 10 procent planerar att köpa mer begagnat/second hand.
 • 7 procent väljer bort att köpa julklappar överhuvudtaget.
 • Bland dem i åldern 30-45 år är det 16 procent som uppger att de ska köpa mer begagnat/second hand och ge bort i jul.
 • Bland ensamstående föräldrar är det 23 procent.
 • 16 procent av ensamstående föräldrar uppger att de inte tänker köpa julklappar överhuvudtaget.

Text: Eva Gustin 

Källa: Ipsos/Frälsningsarmén december 2023

Undersökningen genomfördes av Ipsos online via slumpmässigt rekryterad webbpanel med allmänheten 15 år och äldre. Datainsamling gjordes med mjuka kvoter på ålder, kön och region. Data har sedan viktats för att ytterligare säkerställa representativitet sett till ålder, kön och region. Totalt genomfördes 1007 webb-intervjuer. Fältarbetet pågick under perioden 5 december – 11 december 2023.