logotype

Tillsammans stad för stad mot människohandeln

Samarbete, brottsofferperspektivet, att aktivera rättigheter och stödåtgärder tidigt. Betydelsen av detta lyftes fram under en människohandelskonferens 26 april i Malmö. Besökarna fick höra om framgångar och utmaningar i arbetet samt pröva på Frälsningsarméns metodmaterial Stad för stad.

Hur kan vi tillsammans förebygga och bekämpa prostitution och människohandel? Det var fokus när Länsstyrelsen Skåne bjöd in till konferens. Länsstyrelsen samverkar, finansierar, utbildar och informerar beträffande mäns våld mot kvinnor och har dessutom länge stöttat Frälsningsarméns arbete mot människohandel i Helsingborg. Emma Cotterill, jurist och tidigare nationell utvecklingssamordnare mot människohandel på Frälsningsarmén, berättade om samarbetsmetoden och materialet Stad för stad som hon initierat och skrivit.

– De som fallit offer för människohandeln knackar inte på vår dörr och berättar att de är utsatta utan det är vårt ansvar att hitta dem, påpekade Emma.

– Det är en sådan god känsla de gånger vi lyckas i de här ärendena. Vi behöver organisera oss och inse att vi kan göra skillnad, underströk hon.

30 offer för människohandel identifierade i Lund

Lars Thunberg, kommunalråd i Helsingborg, framhöll Stad för stad som ett föredömligt arbetsredskap för lokal samverkan och civilsamhället som en viktig samarbetspartner med unika kontaktytor. Karin Thornquist, enhetschef, och Jennie Göransson Skarp, socionom, på Lunds kommun delade hur man med hjälp av samverkansmodellen och uppsökande verksamhet har lyckats identifiera 30 offer för människohandel. Emma Cotterill kommenterade:

– Det är fantastiskt att ha gått från noll till 30 ärenden! Jag vill se fler städer som gör som Lund; som hugger i och driver på.

Elin Johansson, regionkoordinator i syd mot prostitution och människohandel, berättade om hur stödarbetet kan gå till för en utsatt person. Frälsningsarméns nationella samordnare mot människohandel, Madeleine Sundell, ledde ett panelsamtal där fyra representanter från Polisen i södra och mellersta Sverige gav exempel på lokala erfarenheter, framgångar och utmaningar gällande att identifiera och stötta offer för prostitution och människohandel. I samtalet betonades behovet av mer kunskap hos poliskåren och förtroendeskapande sociala samtal för att få den utsatte att vilja berätta om sin situation för att kunna erbjudas skydd och stödinsatser.

Madeleine Sundell står på scen vid en konferens i Malmö om människohandel. På sen står också fyra stycken poliser som deltar i ett panelsamtal kring ämnet.  deltar i
Frälsningsarméns nationella samordnare mot människohandel, Madeleine Sundell, ledde ett panelsamtal där fyra representanter från Polisen i södra och mellersta Sverige gav exempel på lokala erfarenheter, framgångar och utmaningar gällande att identifiera och stötta offer för prostitution och människohandel.

Människohandelsoffer flyttas ofta runt mellan olika städer

Annat som lyftes var vikten av brottsofferperspektivet, aktiveringen av rättigheter i tid, engagerade målsägarbiträden och den 30 dagar långa betänketiden då möjlighet ges att göra en polisanmälan. Det betonades även att samma poliser bör få arbeta fredat med dessa fall för att bli duktigare på att upptäcka brott. Vidare uppmuntrades samarbete mellan olika städer då människohandelsoffer ofta flyttas runt.

– Jag vill säga till alla som arbetar med detta, att använd allt ni har! Vi har mycket kompetens och vi kan hjälpa varandra, sa Elisabet Sewers från Malmöpolisen.

Bland deltagarna fanns bland annat även jurister, kuratorer, socialarbetare och studenter och under en workshop fick de prova på verktyg ur metodstödet Stad för stad. Tidigare i vår anordnades ett liknande seminarium i Kiruna.

Text: Teresia Jansson
Foto: Jonas Nimmersjö