logotype

Global samverkan mot människohandel måste förbättras

Det behövs ett effektivare samarbete mellan olika länders myndigheter och civilsamhälle för att motverka alla former av människohandel. Det framkom på en nätverksträff mot människohandel som anordnades av Frälsningsarmén och Gatubarn i Nepal.

Ett 80-tal intresserade deltog under eftermiddagen på Frälsningsarméns Kår 393 på Södermalm. Eftermiddagen arrangerades i samarbete med den ideella organisationen Gatubarn i Nepal som förebygger människohandeln genom att fånga upp barn och mammor i riskzonen och hjälpa dem med bland annat utbildning och olika sätt att försörja sig.

Identifiera, reagera och agera mot människohandel

Gatubarn i Nepal hade bjudit in Ramesh Kharel, före detta polischef i Katmandu och känd som ”den enda hederliga polisen i Nepal”.  När organisationens ordförande Ylva Lilja sökte efter samarbetspartners för att arrangera eventet nappade Sanna Sjöström, klientkoordinator på Frälsningsarmén, och drev frågan vidare inom Frälsningsarmén. Sanna kände Gatubarn i Nepals grundare Eva Holmberg Tedert sedan sin socionompraktik i Nepal.  

– Alla behöver ta sin del av ansvaret när det gäller att identifiera, reagera och agera mot människohandel, sade Sanna.

”Civilsamhället är våra ögon och öron”

Ramesh Kharel, som har arbetat i 29 år för att bekämpa korruption och människohandel, pekade i sitt föredrag på den tydliga kopplingen mellan människohandel, i form av prostitution, arbetskraftsexploatering och organhandel, och korruption.

– Problemet är inte lagen utan att den inte följs. 95 procent av alla politiker är korrupta och inblandade i människohandeln på olika sätt, sade han och fortsatte:

– Det här är ett globalt problem, de flesta barnen förs över gränsen till Indien och många vidare till olika länder i Afrika och Asien. Samarbetet mellan olika länders myndigheter måste bli effektivare.

Under det avslutande panelsamtalet lyfte Ramesh Kharel även vikten av ett stärkt samarbete med civilsamhället.

– De är våra ögon och öron, sa han.  

Janna Davidson, svenska polisens samordnare och nationella rapportör mot människohandel, instämde, speciellt när det gäller att bygga tillit och trygga miljöer.

Exitprogram och hotline för utsatta

Elise Lindkvist, ”ängeln på Malmskillnadsgatan”, framhöll det viktiga uppsökande arbetet och behovet av ett exitprogram för personer i utsatthet.

– Myndigheterna måste vara närvarande 24/7 för hjälpen behövs ju ofta mitt i natten och inte mellan nio och fem, sade hon.

Frälsningsarméns nationella samordnare mot människohandel, Madeleine Sundell, lyfte också behovet av en nationell hotline för utsatta.

Särskilt gripande och konkret blev frågan om människohandel när Eva Holmberg Tedert läste ett kapitel från boken Sharmilas öde, som hon skrivit tillsammans med journalisten Ingela Östlund. Där fick vi möta en flicka av alla dem som dagligen utsätts, hennes sönderslagna förväntningar, den omänskliga behandlingen och de djupa sår som inte läker.

Text: Eva Gustin
Foto: Kerstin Tillenius

Läs mer om människohandel