logotype

Ledarskifte för Frälsningsarmén

Den 1 augusti 2021 får Frälsningsarmén Sverige-Lettland nya ledare. Bo och Christina Jeppsson tar över ledarskapet efter Clive och Marianne Adams. Bo Jeppsson tillträder som TC (Territorial Commander) och Christina Jeppsson blir ansvarig för kvinnoarbetet (Territorial President for Women's Ministries). Clive och Marianne Adams tillträder samtidigt nya tjänster i Frälsningsarmén Norge.

Bildtext: Christina och Bo Jeppsson blir nya ledare för Frälsningsarmén i Sverige-Lettland. Foto: Frälsningsarmén i Danmark.

Överstelöjtnanterna Bo och Christina Jeppson kommer från Frälsningsarmén Danmark-Grönland, där Christina är TC (Territorial Commander) och Bo är biträdande programchef. I samband med flytten kommer de att befordras till överstar.

De har tidigare innehaft tjänster på Frälsningsarmén i Sverige – Bo Jeppsson bland annat som biträdande förvaltningschef och Christina Jeppsson som divisionschef för Västra divisionen.

Clive och Marianne Adams tillträder nya tjänster inom Frälsningsarmén i Norge. Foto: Jonas Nimmersjö

Kommendörerna Clive och Marianne Adams kommer att flytta till Norge där Clive blir Seniorrådgivare vid Frälsningsarméns Officersskola, med ansvar för löjtnantsprogram, och Marianne blir Kaplan i Frälsningsarméns missbruksvård (Rusomsorgen) i Oslo.

Clive och Marianne Adams kommer att avtackas lördagen den 19 juni under Frälsningsarméns invigningsgudstjänst för nya officerare, som hålls på Templet på Östermalm och även livesänds digitalt.

Text: Eva Gustin