logotype

Fem kristna släpper bok om sitt porrberoende

Torsdagen 3/9 lanserades "DET DÄR...som ingen vill prata om", en bok med personliga erfarenheter av att kämpa med porrmissbruk. Frälsningsarmén och Kristna publicistklubben står bakom projektet och med boken hoppas författarna kunna hjälpa många att på djupet bli fria från porrsurfande. ”Bokens vinst går till kvinnor som är offer för människohandel”, säger Christian Samuelsson, huvudförfattare och redaktör.

Christian Samuelsson är glad när vi når varandra på telefon. Han berättar att hans bok "DET DÄR...som ingen vill prata om" redan rönt intresse från flera håll både inom och utom kyrkan. När han och fyra medförfattare väljer att blotta sin kamp mot men också seger över porrmissbruk, vill de sätta fler bundna människor fria. Kristna först och främst eftersom boken är skriven ur ett kristet perspektiv, men också andra som vill se hur vägar ut ur missbruket kan te sig.

Personliga erfarenheter ska uppmuntra fler

— Vi ville skriva en bok därför att behovet är så stort just nu. Vi delar våra personliga berättelser och då kändes den här formen rätt. En bok är dessutom mer bestående och kvalitativ än en informationsskrift, säger Christian Samuelsson, som till vardags arbetar på Starta om, Frälsningsarméns stödforum för personer i porrmissbruk.

Bokens sex kapitel bygger till största delen på egna erfarenheter och berättelser. Ytterligare tre män medverkar, varav en tillsammans med sin hustru. Alla är troende och vill inte "skämmas för evangeliet som är Guds kraft till frälsning", som det står i Romarbrevets första kapitel. Jesus och Bibelns lära om trohet och sexualitet inom äktenskap är utgångspunkten, men boken vill inte vara moraliserande.

— Nej, vi vill hellre komma underifrån och skildra vår brottning, den som många kristna känner igen sig i. Hur man till exempel fått förbön för porrsurfandet men ändå inte lyckats sluta, förklarar Christian.

Bryta tabut kring att tala om pornografi

Till boken kommer senare ett arbetshäfte med olika samtalsfrågor, bibelord, bön och allmän information om porr. Christian menar att kyrkan sedan länge haft ett stort tabu kring att tala om pornografi, och tystnaden gör det ännu svårare för den som kämpar. Boktiteln kändes därför given. I synnerhet när omvärlden ofta ropar ut det motsatta, att porr inte är fel.

— Många kristna identifierar sig inte med den rådande världsbilden. Vi vill leva rent och tänker att porr inte är Guds vilja - ändå är det så svårt att sluta. I den kampen ligger mycket skam och modlöshet, säger han.

Många slår larm om porrens skadeverkningar

Och "DET DÄR...som ingen vill prata om" kommer helt rätt i tiden - just nu larmar medier, barnmorskor, läkare och andra experter om internetporrens faror på personliga, kroppsliga och samhälleliga nivåer. Hur porren binder och förslavar inte bara konsumenten utan också den som agerar framför kameran. Hur äktenskap och familjer slås i spillror och barn får en skev eller förstörd syn på sexualitet. Hur hjärnor förändras, risken för sexköp eller kriminalitet ökar och oändliga mängder tid och energi går till porrsurfande istället för ett leva ett fritt, självständigt liv.

Beskriver hur friheten från porr känns

— Kyrkan behöver tala mer om sexualiteten som något sunt och vackert, att Gud har skapat sex och att det handlar om att älska, våga bli sårbar och ge sig själv till en annan, poängterar Christian.

Han skriver själv bokens sista kapitel som handlar om att hur det är att bli och vara fri från porr. Frihetsbegreppet kopplas till Guds ord, till nåd, förlåtelse och att människan är en helhet med ande, själ och kropp.

— Alla längtar efter intimitet och närhet men var söker man den? Vi författare tror att sann näring först och främst finns hos Gud. Porren kan upplevas som att ge snabb belöning men det är tomma kalorier, menar författaren.

Vinsten hjälper utsatta kvinnor

Boken "DET DÄR...som ingen vill prata om" kan köpas hos bland annat Evangeliepress. Ett viktigt syfte är att tio procent av alla intäkter kommer att gå till Lyktan, ett av Frälsningsarméns skyddade boende för kvinnor utsatta för bland annat människohandel.

— Det känns otroligt bra. Jag är också glad och tacksam över att boken finansierats dels av min arbetsgivare Frälsningsarmén och av Kristna publicitetsförbundet. Och i oktober kommer den som ljudbok på bland annat startaom.se, säger Christian, innan han avslutar för att ta nästa stödsamtal med en kämpande person.

Text: Carina Tyskbo

Fakta

Torsdagskvällens boksläpp med panelsamtal, bön och lovsång sändes live från Kungsholmskåren på Sverigebönens Facebooksida och kan ses här. Medverkade från Frälsningsarmén gjorde Kremena Hultby, ansvarig för Lyktans skyddade boende, Lovisa Landälv samordnare för Frälsningsarméns nationella stödprogram för människohandelsoffer och Gunilla Olausson, överstelöjtnant och sekreterare för Frälsningsarméns kvinnoarbete, Kjell Karlsten, sektionischef och Daniel Viklund, kårledare. Från Evangelie förlag kom förläggaren Pascal Andreasson samt Patrik Sandberg från Sverigebönen. Lovsången leddes av Team med Uppdrag.