logotype

Barns fritid ska inte vara en klassfråga

Barn som sjunger i kör eller spelar i en fotbollsklubb får oftast högre betyg och mår bättre än barn som inte gör det, visar ny forskning. Frälsningsarmén jobbar för att barn till föräldrar med låg inkomst också ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.

Organiserade fritidsaktiviteter har klart positiva effekter på barns hälsa, betyg och studieambitioner. Problemet har diskuterats länge, men hittills har det saknats forskning på området. Den nya studien från Södertörns högskola visar samtidigt att långt ifrån alla barn som erbjuds samma möjligheter. 

– Det är en klassfråga. Barn till föräldrar som är låginkomsttagare och som bor i utsatta områden har inte alls samma tillgång till organiserade fritidsaktiviteter så som barn med föräldrar som är högutbildade och med högre inkomster, säger Alireza Behtoui, professor i sociologi och en av redaktörerna till boken ”Ungdomars fritidsaktiviteter – Deltagande, möjligheter och konsekvenser”

Studien visar att ansvaret och finansieringen för barns fritidsaktiviteter allt mer läggs på föräldrarna. Föreningslivet är inte längre lika aktivt som på 1970- och 1980-talet och i utsatta områden finns det färre organiserade fritidsaktiviteter för barn.

”En meningsfull fritid får stor betydelse i barnens liv”

– Det är synd att organiserade barn- och ungdomsaktiviteter ska behöva vara en klassfråga när vi vet att alla barn behöver de positiva effekter som fritidsaktiviteter ger. Vi på Frälsningsarmén jobbar för att barn till föräldrar som är låginkomsttagare också ska ha möjlighet till en meningsfull fritid och har sett många goda exempel på vad det fått betyda i barns liv, säger Julia Adolfsson, som är barn- och ungdomskonsulent på Frälsningsarmén.

Enligt Alireza Behtoui ger organiserade aktiviteter också en ”mjuk kunskap” som att våga tala inför folk, se nya platser och möta nya människor. Det är kunskap som kan hjälpa dem senare i livet, till exempel när de ska söka arbete.

Frälsningsarmén arrangerar aktiviteter för barn och ungdomar över hela landet. Det kan handla om allt från fotbolls- och andra sportgrupper, läxhjälp, barnkörer, scouter, dans- och musikgrupper till söndagsskola, bibelsamtals- och bönegrupper.

– Förutom fritidsaktiviteternas goda inverkan på socialt samspel, hälsa och betyg som forskningen nämner, tror jag att det allra dyrbaraste vi ger barnen är budskapet om Jesus, säger Julia Adolfsson.  

Läs mer om våra grupper för barn och unga