logotype

Frälsningsarmén och befrielsen av Bergen-Belsen

Här i Sverige samarbetade Frälsningsarmén med Röda korset och Sigtuna-stiftelsen och tog emot patienter, överlevande judar från Bergen-Belsen som anlände med Folke Bernadottes 'Vita bussarna'.

Den 27 januari är det 'förintelsens dag'. Det är 79 år sedan de allierade befriade överlevare från koncentrationslägren i Bergen-Belsen, Auschwitz med flera vilket uppmärksammas på många håll i världen. Frälsningsarmén i Sverige deltog tillsammans med frälsningssoldater från många delar av Europa och USA i efterkrigshjälpen.

Överlevande anlände med Folke Bernadottes "Vita bussarna"

Vid några platser i Tyskland och Nord-Norge deltog svenskar med att hjälpa överlevare och återvändare. Här i Sverige samarbetade Frälsningsarmén med Sigtuna-stiftelsen och tog emot patienter, överlevande judar från Bergen-Belsen som anlände med Folke Bernadottes 'Vita bussarna'. Tillsammans med röda korsläkare, sjukvårdspersonal och diakoner från Svenska kyrkan, arbetade ett antal frälsningssoldater och frälsningsofficerare under sommarmånaderna 1945 med att rehabilitera 597 överlevande kvinnor varav de flesta var bördiga från Polen, Ungern, dåvarande Tjeckoslovakien och Rumänien.

En av frälsningssoldaterna berättar

En av frälsningssoldaterna var brigadör Ragnar Åberg, som dokumenterade insatsen och sina intryck och tog många bilder.

Han skriver bland annat:
- Vid åttatiden kom som först de första två bussarna körande fram till skolhemmet. Det var inte utan att vi fick erfara något av en chock då vi fick se de första magra varelserna. De allra flesta är unga kvinnor i 17 – 20 årsåldern. Samtliga kvinnor är mellan 13 och 45 år. Där kom unga flickor på 14-15 år som tillbringat sex-sju år i koncentrationsläger och som knappast minns något annan tillvaro än skräck och pina. De kom oerhört utmärglade, man kan inte tro det om man inte sett, men snart ändrades de flestas utseende. Rekordet torde väl innehas av en kvinna som efter ett par veckor ökat i vikt med 22kg.

En av de överlevande berättar

En av berättelserna i hans dokumentation kommer från Paula Just, som var från Prag och arbetade före kriget som förskollärare. Ett utdrag ur det hon skrev för Sigtunaringen, Sigtuna folkhögskolas skoltidning

- ...bakom mig det härliga havet och framför mig leende människor, svenska människor, som mottar oss med öppna armar, hälsar oss välkomna i sitt gästfria land och genast ägnar oss sin omsorg. Upptakten till vårt mottagande utgjordes av en sagolik frukost, en sådan som en 'fata morgana'. Men denna gång är det verklighet, det kraftfulla bettet i ostsmörgåsen, de knapriga franska bröden i våra händer, den ljuvliga mjölken och ....CHOKLADEN! För första gången åter den härliga känslan av att kunna äta sig mätt. Så har då redan grunden lagts till vårt nyvaknande hopp, kanske kan vi trots allt än en gång bli alldeles friska?...

Ja alla dessa kom från Bergen-Belsen och många blev kvar i Sverige för resten av livet, medan andra återvände till sina hemländer eller Palestina/Israel.

Den brittiska dokumentären om befrielsen av Bergen Belsen ´ Night will fall' som har visats i SVT, citerar dåvarande överbefälhavare Eisenhower som yttrade '"Om vi inte tar lärdom av detta kommer mörker att falla".

Text: Bert Åberg