logotype

Spåkvinna är inget för skolbarn

Radio Gotland sänder från Fritidshemmens dag och man hade valt temat Tivoli och bland aktiviteterna fanns att barnen kunde besöka en spåkvinna. Spåkvinnan "spådde" några barn i direktsändning.

Denna insändare publicerades i www.helagotland.se 2018-05-11

Jag utgår från att detta inte var någon riktig spåkvinna utan att det handlade om en i personalen som tagit denna roll för dagen. Men det uttaldes ändå "sanningar"och vissa uppmaningar angående barnens framtid.

Man kan ta detta för något oförargligt och vifta bort det hela men för oss på Frälsningsarmén är det väldigt tydligt att spådom handlar om andlighet. Det är inget att skoja om. Andlighet är en realitet och det är heller inget man ska ge sig in i med okunskap och framför allt inget som ska göras på en Fritidshemmens dag.

Det finns god andlighet men också väldigt mycket mörker som påverkar människor destruktivt och kan bli en grogrund för hopplöshet och ohälsa. När man söker på "Spådom" på nätet så hamnar jag på sidor där det oftast är 18 års-gräns eller där man erbjuds prata med något medium för 20-25 kr/min. Är det vad man vill ge aptit på?

Vi finner det väldigt märkligt att arrangörerna under Region Gotland tillåter att fritidsbarn introduceras i andlighet på detta vis, när skolan, i Läroplanen, ska verka för att "...barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen."

Barnverksamheten på Frälsningsarmén är klar i sin undervisning till barnen: Alla människor är skapade med ett syfte, ingen människa har kommit till världen genom en slump. Alla är älskade av den Gud som skapat dem och som längtar efter att få kontakt med dem. Det är enligt oss en bra andlighet som vi hellre skulle önska att fler barn fick möta.

Johanna Fryk, kårledare för Frälsningsarmen i Visby

Senaste artiklar

Debatt

”Vi ska ta emot flyktingar men inte betala med biståndet”

2022-05-02

"Regeringen skär i vårbudgeten ned det långsiktiga biståndet med drygt 9 miljarder kronor för att bekosta det nödvändiga mottagandet av flyktingar från Ukraina. Det skulle få förödande följder i andra delar av världen. Detta är både kortsiktigt och osolidariskt", skriver Frälsningsarméns ledare Bo Jeppsson tillsammans med åtta andra svenska kyrkoledare på DN debatt.

Debatt

Sveriges största fall av människoexploatering

2021-09-17

Mitt framför ögonen ser vi nu Sveriges hittills största arbetsexploateringsfall. Regeringen behöver uppdatera sin handlingsplan mot människohandel av alla former, skriver företrädare för Frälsningsarmén och Brottsbyrån.

Debatt

Porrberoende växande problem bland kvinnor

2021-05-31

Flickors och kvinnors konsumtion av porr ökar och många lider av skam och självförakt. Det är viktigt att kyrkor erbjuder ett öppet samtalsklimat och betonar förlåtelse och nåd, skriver Christian Edlund.

Debatt

Pandemin – en chans att ta tag i barns psykiska ohälsa

2020-09-01

Nu har de flesta barn kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. I år har sommaren varit annorlunda och för många fylld av oro. Covid-19 har dragit oss närmare döden och nu är behovet av existentiella samtal med vuxna i barnens närhet stort. Kanske kan djupare samtal i skolan bromsa den växande psykiska ohälsan bland barn och unga? Det skriver Julia Adolfsson, barnkonsulent i Frälsningsarmén.