logotype

Solgården - Frälsningsarméns barnhem i Malmberget

Kerstin Cunelius, kulturhistoriker och Michael Johansson, fotograf, har tillsammans producerat en bildberättande film om Solgården Frälsningsarméns barnhem i Malmberget. Filmen har kommit till genom projektet "Dokumentera Malmberget" då samhället kommer att försvinna på grund av gruvans utbredning. Se filmen om Solgården här!

När gruvnäringen i Malmberget tog fart i slutet av 1800-talet ökade inflyttningen i detta område.

Idag är situationen så annorlunda att nu kommer Malmberget att försvinna på grund av gruvans utbredning. Därför har en omfattande dokumentation om samhällets historia tagits fram i projektet "Dokumentera Malmberget" och därigenom har även Frälsningsarméns barnhem i Malmberget och dess verksamhet under mer än 70 år blivit aktualiserad.

Kerstin Cunelius, många år verksam som museipedagog på Nordiska Museet och vars pappa växte upp på Solgården har forskat. Michael Johansson, fotograf / filmare har redigerat. Tillsammans har de producerat denna bildberättande film om Solgården Frälsningsarméns barnhem i Malmberget.

Mycket av filmens material har kommit fram genom Frälsningsarmén Arkivs källor som anteckningar, dagböcker, brev och fotografier.

Mer information

http://bootheum.se/2016/09/29/solgarden-malmberget/