logotype

Många oroar sig för sin ekonomi inför det nya året

Januari är för många den månad då det är som svårast att få ekonomin att gå ihop. Särskilt tydligt är detta efter det senaste årets ekonomiska utveckling. En av sex är ganska eller mycket oroliga för sin ekonomiska situation inför det nya året. Det visar en undersökning som Frälsningsarmén och Ipsos genomfört bland svensk allmänhet.  

Under 2023 mötte Frälsningsarmén ett ökande antal hjälpsökande på sina kårer och sociala center, bland annat ensamstående föräldrar som haft svårt att få ekonomin att gå ihop. Inför julen blev trycket ännu högre och många sökte hjälp som aldrig gjort det tidigare.

För familjer i utsatthet är januari en extra tuff månad, efter jul och nyår, och nu hör många av sig om barn som fryser, går hungriga och inte kan vara med på några aktiviteter. Frälsningsarméns januari-insamling går därför till att stödja familjer i ekonomisk utsatthet under årets fattigaste månad och ge fler en bra start på 2024. 

Undersökning kring oro för sin ekonomi

För att ta tempen på situationen bland allmänheten inför jul och nytt år genomförde Frälsningsarmén i december en enkät tillsammans med undersökningsföretaget Ipsos. Svaren visar att 16 procent är ganska eller mycket oroliga för sin ekonomiska situation just nu. En fjärdedel känner sig något oroliga. Enbart 20 procent känner sig inte oroliga alls över sin ekonomiska situation.  

Oron är störst inom gruppen 30-45 år, bland kvinnor och dem med barn under 18 år. Bland ensamstående föräldrar är 69 procent oroliga (mycket, ganska eller något).  

Diagram som visar svaren för "Hur känner du inför din ekonomiska situation just nu?

Undersökningen visar också:  

  • 13 procent klarar sina utgifter precis, men har inget över till nöjen eller sparande.  
  • För att klara sin ekonomiska situation de senaste sex månaderna har en tredjedel dragit ner på nöjesutgifter (bio, gym, upplevelser, kulturbesök med mera).  
  • 28 procent har använt sparpengar/sparbuffert.  
  • 23 procent har avslutat abonnemangstjänster.  
  • 18 procent har sålt möbler eller prylar de hade hemma.  
  • Det är främst personer i åldern 30-45 år samt ensamstående som har gjort förändringar för att klara sin ekonomi.  
  • Om man skulle hamna i ekonomisk knipa är det i första hand släkt och familj man vänder sig till för hjälp (69 procent), följt av vänner och bekanta (19 procent). 17 procent skulle vända sig till kommunen i första hand.  
  • Hälften av de tillfrågade tror att den ekonomiska situationen i Sverige kommer vända om 1-2 år.  
  • 14 procent tror att det kommer att ta längre än tre år. Mest pessimistiska 15-29-åringarna och ensamstående föräldrar, där 21 procent respektive 29 procent tror att det kommer dröja mer än tre år innan ekonomin vänder.  

Undersökningen genomfördes av Ipsos online via slumpmässigt rekryterad webbpanel med allmänheten 15 år och äldre. Datainsamling gjordes med mjuka kvoter på ålder, kön och region. Data har sedan viktats för att ytterligare säkerställa representativitet sett till ålder, kön och region. Totalt genomfördes 1007 webb-intervjuer. Fältarbetet pågick under perioden 5 december – 11 december 2023. 

För mer information om undersökningen, kontakta eva.gustin@fralsningsarmen.se  

Läs mer om vårt arbete