logotype

Flyktingmottagande - en utbildning för ledare och volontärer

Det råder krig i Europa och miljoner människor befinner sig på flykt. Vi möter dessa människor i våra verksamheter och behöver rusta oss för uppgiften. Genom denna digitala utbildning i tre delar vill vi stärka dig som på olika sätt möter dessa människor. Det handlar om att kunna ge bra stöd men också om att ta hand om oss själva och skapa en trygg miljö.

Utbildningen går igenom följande: 

Att vara volontär/medarbetare

Föreläsare: Bertil Divert


I trygga händer – med fokus på barnen vi möter

Föreläsare: Ewa-Marie Kihlagård


Anti Human Trafficking – med fokus på risken för människohandel och arbetskraftsexploatering

Föreläsare: Lovisa Landälv