logotype

Varje dag bör vara en kvinnodag

8 mars firas internationella kvinnodagen för att uppmärksamma ojämställdheten mellan könen och kvinnors situation i övrigt. Frälsningsarmén har sedan start låtit kvinnor ta plats och tilldelats ledande positioner, en av dem är Malin Jeppsson, Stockholm.

Internationella kvinnodagen är idag politiskt obunden även om den i början förknippades med vänsterrörelsen som ville sätta ojämställdhet mellan könen på kartan. Frågor som belystes var kvinnors rösträtt, rätt att arbeta och utbilda sig.

Malin är 25 år och ställföreträdande kårledare

Frälsningsarmén har en lång tradition av att låta kvinnor ta plats och inneha höga positioner. Malin Jeppsson är fanjunkare vid Vasakåren i Stockholm, det vill säga ställföreträdande kårledare som tar över om behov skulle uppstå.

Hon är heller inte särskilt gammal, närmare bestämt 25 år. Hon nämner att hon inte funderat särskilt mycket kring jämställdheten inom Frälsningsarmén i Sverige, något som hon i grunden betraktar som något positivt.

– Mina föräldrar är frälsningsofficerare och har alltid haft ledarpositioner så länge jag har funnits till. Jag har aldrig märkt att de blivit ifrågasatta för det, inte heller jag när jag blev ledare. Det var självklart både för mig och för min kår som har haft många kvinnliga ledare, både äldre och yngre, säger hon.

Frälsningsarméns kvinnliga ledare – redan på 1800-talet

Den rörelse som senare bytte namn till Frälsningsarmén (Salvation army) startades år 1865 i London. Visserligen var det av en man vid namn William Booth men redan år 1859 hade hans fru, Catherine Booth, publicerat en skrift om kvinnors rätt att predika.

År 1882 kom Frälsningsarmén till Sverige via Hanna Ouchterlony som hört William Booth's son, Bramwell, predika och därefter utbildats till frälsningsofficer. Hon ledde den lilla församling på fem personer som snart kom att växa och blomstra. År 1934 blev William Booth's dotter, Evangeline, Frälsningsarméns första kvinnliga general och med tiden har mängder av kvinnor inom rörelsen världen över suttit på höga poster med mycket ansvar.

"I England behövde jag som kvinna bevisa min kompetens"

Malin Jeppsson nämner att hon under ett par år i England hade det motigare som kvinna, något som hon tänker kan vara en kulturell fråga.

– Jag fick försöka bevisa min kompetens och män som dessutom var yngre än jag behövde inte "ta i" lika mycket för att göra sina röster hörda. I Sverige upplever jag oss som mer jämställda när det gäller ledarskap och det borde vara självklart men så är det inte över hela världen, säger hon.

– Kvinnodagen 8 mars påminner oss om kvinnors och flickors rättigheter men varje dag bör påminna oss om det ända tills det inte behövs längre, fortsätter hon.

Malin Jeppsson tror också att årets kvinnodag kommer att präglas mycket av metoo-kampanjen, något hon välkomnar.

Kvinnodagens uppkomst

När det gäller kvinnodagen så startade upprinnelsen till den under tidigt 1900-tal och länder som Tyskland, Österrike, Danmark och USA var bland de första att uppmärksamma den. I Sverige började den firas år 1912 men vid olika datum. I länder med fascistiskt och nazistiskt styre förbjöds firandet av dagen under en tid. Här uppmärksammades kvinnodagen stort under tidigt 70-tal och år 1977 beslutade FN att den skulle bli en officiell och internationell dag som bestämdes till 8 mars. Idag firar över 100 länder dagen.

Text: Teresia Jansson