logotype

Migrationsverkets svar på vårt öppna brev i Metro

I onsdags publicerade tidningen Metro vårt öppna brev till Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik med frågan; ”Vad kräver Migrationsverket av en konvertit?” Idag fick vi svar i Metro från Migrationsverkets rättschef, Fredrik Beijer.

Clive Adams, ledare för Frälsningsarmén i Sverige, och Hanna Smedjegård, ledare för Frälsningsarmén i Borlänge ser hur deras medlemmar skickas tillbaka till länderna de flytt från.   

I tidningen Metro den 4 april ställde de i ett öppet brev frågan till Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket: Vad kräver Migrationsverket av en konvertit?

I fredagens Metro den 6 april svarar istället Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer på brevet och frågan hur Migrationsverket bedömer äktheten i en konvertering.

Läs Migrationsverkets svar i tidningen Metro här >>

Från vänster: Clive Adams, Frälsningsarméns ledare i Sverige, Hanna Smedjegård, ledare för Frälsningsarmén i Borlänge, Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef. Foto: Pressbilder, Migrationsverket, Unsplash

Senaste artiklar

Debatt

”Vi ska ta emot flyktingar men inte betala med biståndet”

2022-05-02

"Regeringen skär i vårbudgeten ned det långsiktiga biståndet med drygt 9 miljarder kronor för att bekosta det nödvändiga mottagandet av flyktingar från Ukraina. Det skulle få förödande följder i andra delar av världen. Detta är både kortsiktigt och osolidariskt", skriver Frälsningsarméns ledare Bo Jeppsson tillsammans med åtta andra svenska kyrkoledare på DN debatt.

Debatt

Sveriges största fall av människoexploatering

2021-09-17

Mitt framför ögonen ser vi nu Sveriges hittills största arbetsexploateringsfall. Regeringen behöver uppdatera sin handlingsplan mot människohandel av alla former, skriver företrädare för Frälsningsarmén och Brottsbyrån.

Debatt

Porrberoende växande problem bland kvinnor

2021-05-31

Flickors och kvinnors konsumtion av porr ökar och många lider av skam och självförakt. Det är viktigt att kyrkor erbjuder ett öppet samtalsklimat och betonar förlåtelse och nåd, skriver Christian Edlund.

Debatt

Pandemin – en chans att ta tag i barns psykiska ohälsa

2020-09-01

Nu har de flesta barn kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. I år har sommaren varit annorlunda och för många fylld av oro. Covid-19 har dragit oss närmare döden och nu är behovet av existentiella samtal med vuxna i barnens närhet stort. Kanske kan djupare samtal i skolan bromsa den växande psykiska ohälsan bland barn och unga? Det skriver Julia Adolfsson, barnkonsulent i Frälsningsarmén.