logotype

Nio nya officerare i Frälsningsarmén

Lördagen den 18 juni invigdes nio nya officerare till tjänst i Frälsningsarmén. En fullsatt församling på Templets kår i Stockholm deltog med jubel, sång och även dans i den glada gudstjänsten. Gruppen med namnet Försoningens budbärare bekräftade sitt officersförbund och sändes ut till tjänst runt om i Sverige.

Det blev en glad och berörande gudstjänst den 18 juni när nio nya officerare (pastorer) skulle vigas in i tjänst som officer i Frälsningsarmén. Medverkade förutom de nio kadetterna gjorde även bland andra Frälsningsarméns ledare i Sverige Bo och Christina Jeppson samt biträdande ledare Robert och Anna-Maria Tuftström.

Robert höll predikan och Henrik Bååth, rektor på Officersskolan, talade till de nya löjtnanterna som nu ska sändas till olika håll i landet för tjänst. ”Försoningens budbärare” heter årets kadettring/grupp. Att föra ut försoning i en sargad värld blir en av de nya officerarnas viktiga uppgifter i tjänst för Gud och medmänniskan.

Funkband och förbön pekade på Gud

Det nyskapade ”H&M funkband” från Vasakåren under ledning av Jon-Anders Marthinussen, samt lovsång ledd av Anne-Lie Marthinussen gjorde att hela kyrkan svängde och prisade Gud. Nya i kyrkan uppmanades att, om de ville, lämna sina liv till Gud.

En förbönsstund i slutet av gudstjänsten lockade många att komma fram och förnya sin tro eller kanske ta steg mot att för första gången lära känna Jesus.

Carmencita Bou Ezz vittnade om sin livsvandring.

Jesus ersatte meditation

Några av kadetterna vittnade om sin livsvandring. Carmencita Bou Ezz, som ska börja tjänstgöra i Malmö kår, berättade starkt om sin uppväxt inom Frälsningsarmén, som hon sedan lämnade och började syssla med nyandlighet och ett intensivt sökande i olika meditationsformer och yoga. Det blev hennes verklighet och hon fick också många vänner som imponerades av de insikterna.

— Jag tyckte att jag levde i en sanning, men det var ju lögn. När jag kom tillbaka till Jesus och kyrkan var det som en ridå som gick upp och jag såg allting väldigt klart, sade hon.

Hon menar att det i den nyandliga världen handlar väldigt mycket om att jag själv ska upprätthålla bilden av mig, mitt mående, mina brister och min kamp.

— Men nu får jag ge allt detta till Jesus. Det handlar inte heller om att ”må bra”, allt är en nåd och välsignelse från Gud, oavsett hur jag mår, vittnade Carmencita och möttes av applåder.

Läste lärosatserna högt

Förutom att under fanan välkomnas och invigas en i taget av Bo Jeppson och ett team från Officersskolan, läste gruppen högt tillsammans Frälsningsarméns lärosatser, som de i och med sin tjänst lovar att i Guds nåd leva efter.

Text och foto: Carina Tyskbo