logotype

Frälsningsarméns EU-center möter utsatta på stan

Frälsningsarméns EU-center genomför under hösten ett uppsökande arbete för att kunna stödja utsatta EU-migranter. Det utåtriktade arbetet har blivit möjligt tack vare projektmedel från Stiftelsen Matteusgården och hittills under augusti och september månad har man nått 83 personer som fått stöd och hjälp i olika form.

Frälsningsarméns center för EU-migranter är ett socialt center med dagverksamhet som riktar sig till EU-migranter, tredjelandsmedborgare och asylsökande i Stockholmsområdet. Man har länge sett ett behov att kunna möta EU-migranter ute på stan och erbjuda möjligheten att följa med dem till sjukvård och myndigheter. 


Under juli månad beviljades ett bidrag från Stiftelsen Matteusgården på 450 000 kronor för 2022 och med hjälp av dessa medel blev det möjligt att den 1 augusti starta projektet med två fältarbetare som ska ge socialt stöd till den behövande målgruppen.

Hjälpsökande med olika sociala behov

Till Frälsningsarmén EU-centret kommer människor med olika sociala behov. Det handlar om allt från basbehov som till exempel mat och kläder till behov av rådgivning och praktisk hjälp med ekonomi, beroendeproblematik och olika former av exploatering, samt information om hur samhället fungerar. Många behöver också hjälp att komma i kontakt med sjukvården, arbetsförmedlingen, socialtjänsten och andra myndigheter. 

– Vi vill arbeta med utgångspunkt från individens behov och för att hjälpa människor framåt, snarare än att bara täcka basbehoven, säger EU-centrets chef Tiberiu Lacatus.

Det gäller bland annat att kunna följa med på sjukhusbesök, till socialtjänst, vid polisanmälningar med mera. Att inte bara tolka språket utan också förklara hur det svenska samhället fungerar. Men också att kunna bidra med en förståelse för den romska livssituationen. 

Fältassistenten Mihai Blaj på väg ut på stan för att möta behövande och hjälpsökande EU-migranter

Möter de hjälpsökande ute på stan

För att möjliggöra detta har EU-centret under perioden augusti till och med december projektanställt två fältassistenter på 50 procent vardera.  

– Genom att gå ut och möta målgruppen på gator och torg vill vi också nå dem som inte känner till EU-centret, eller som kanske inte kan ta sig hit, säger Mihai Blaj, den ena av fältassistenterna.

I mötet med EU-migranterna ute på stan handlar det mycket om att skapa tillit och bygga förtroende.  

– Vi presenterar oss och frågar om de har något som de behöver hjälp med. De flesta blir glada att få någon att berätta för, någon som pratar deras språk. Sedan tar vi med det de efterfrågat, till exempel receptfria läkemedel, hygienartiklar eller en regnponcho, och söker upp dem igen. Vi kan också hjälpa till att boka besök på till exempel närakuten och följa med dem dit, berättar Mihai Blaj.  

Många unga vill ha hjälp att hitta ett jobb

I augusti hjälpte EU-centret 47 personer i det uppsökande arbetet, 23 män och 24 kvinnor i alla åldrar, i september 14 män och 22 kvinnor.  

– En hel del unga personer vill ha hjälp att hitta ett jobb. Vi kan hjälpa dem om de pratar engelska eller svenska, annars är det svårt att få till arbetsintervjuer, säger Mihai.  

Från och med 30 oktober kommer EU-centret också ha tillgång till en minibuss, så man kan åka och besöka romernas läger. Minibussen är utlånad från Frälsningsarméns avvecklande verksamhet Kurön.  

– Om vi möter dem på deras sovplatser där tempot är lugnare är det lättare för dem att lyssna och att ta ställning till det vi säger, säger Mihai Blaj. 

Text: Eva Gustin
Foto: Kerstin Tillenius