logotype

Fyra TV-gudstjänster från Oskarshamn

På söndag den 13 februari 2022 sänds den första av fyra gudstjänster från Frälsningsarmén i Oskarshamn. Kåren i sin nya kyrka bedriver ett stort samarbete med andra samfund och aktörer på orten, och är glada över att få sätta Oskarshamns kristenhet på kartan.

Bildtext: Under fyra dagar på raken spelades gudstjänsterna från Oskarshamn in. Körsång, vittnesbörd, brassmusik och bibelsamtal är några av inslagen. Marina Bratterud, kårledare i Oskarshamn är en av dem som leder SVT:s gudstjänster de kommande fyra söndagarna med start söndagen den 13 februari.

Frälsningsarmén intar svenskarnas tevesoffor när Sveriges television under fyra söndagar sänder gudstjänster från kåren i Oskarshamn. Den 13/2, 20/2, 27/2 och den 6/3 klockan 10.00 på SVT2 får tittarna möta kåren i den ljusa, höga Kikebokyrkan i Oskarshamn, tidigare en metodiskkyrka.

Församlingen bjuder under sändningarna på det som kan möta besökaren under en vecka på kåren: kör, bibelsamtal, allsång, lovsång, predikan, hornmusik och vittnesbörd.  Nicolaj Vollburg, biträdande kårledare, är glad efter de intensiva inspelningsdagarna.

Visa på evangeliet och Oskarshamns hjärta

— Vi känner oss väldigt välsignade, det blev så fint! Vår bön är att evangeliet och Jesus ska komma i fokus, inte vi själva. Men vi månar också om att visa på hjärtat i Oskarshamn, och kristenheten här på orten ska få synas. Det var väldigt längesedan det sändes någon tevegudstjänst härifrån, så det känns extra viktigt, säger han.

Nicolaj Vollburg, biträdande kårledare i Oskarshamn är en av dem som leder SVT:s gudstjänster de kommande fyra söndagarna med start söndagen den 13 februari.

Lyfta fram ekumeniska samarbetet

För Frälsningsarmén i Oskarshamn är samarbete med andra samfund och organisationer och aktörer viktigt, till exempel med Hela människan och deras arbete med människor i utsatthet och missbruk. Nicolaj Vollburg menar att uniformer och brassmusik förvisso är typiskt för Frälsningsarmén och också kommer att synas i sändningarna.

Bibelsamtal kring bordet

— Men än viktigare är att Frälsningsarméns själva ”DNA” ska genomstråla de fyra gudstjänsterna – som att höra om människors väg till Gud, att ta hand om de utsatta och välkomna nya. Dessutom tror vi att vårt grepp med ett kort samtal kring borden om söndagens bibeltext kan kännas nytt och lite spännande, säger han.

Lokaltidningar har redan skrivit om inspelningarna och Oskarshamnsborna är nyfikna och kommenterar på sociala medier. Det är roligt, tycker Nicolaj.

— Ja, man märker i stan att det finns förväntan och glädje över att vi fick ha detta hos oss.

Gospelkör och hornmusik

Medverkar under SVT-gudstjänsterna är bland andra den ekumeniska gospelkören Glöd under ledning av Jennie Ekeräng, ett lovsångsteam med barn, församlingens sångare, FA Brass, Hela Människans ansvarige Ulf ”Ljungan” Ljunggren, medlemmar ur metodistförsamlingen, tidigare kårledare Ing-Britt Flodén samt nuvarande kårledarna Marina Bratterud och Nicolaj Vollburg.

Text: Carina Tyskbo
Foto: Per-Ola Hellberg/On Q Broadcast, Frälsningsarmén Oskarshamn

Fakta

  • Frälsningsarmén i Oskarshamn står som värdar för gudstjänsterna den 13/2, 20/2, 27/2 och den 6/3 klockan 10.00 på SVT2, och kan efteråt ses på SVTPlay. https://www.svtplay.se/gudstjanst
  • Nu på söndag är temat ”Nåd och tjänst” och texten hämtas från Lukasevangeliet 17: 7-10. Medverkar gör bland andra Marina Bratterud, ett lovsångsteam och FA Brass.
  • Varje söndag under året sänder SVT en gudstjänst från någon av landets alla kyrkor. SVT vill återge både den geografiska och ekumeniska bredden i landets kyrkoliv. Källa: SVT