logotype

Stoppa efterfrågan av sexköp

Idag är det EU:s dag mot människohandel. En dag som uppmärksammas runt om i Europa, för att öka kännedomen om och opinionen mot alla typer av människohandel. En del av det förebyggande arbetet mot människohandel är att minska efterfrågan.

Frälsningsarmén är stolta över att jobba mot efterfrågan av sexuella tjänster, då vi ser att sexköp, prostitution och människohandel hänger ihop. 

– Vi står för de mänskliga rättigheterna och strävar efter en jämställd värld, fri från sexuell exploatering. Varje dag är därför en viktig kamp för människors värdighet och för att äga sina egna livsvillkor, säger Madeleine Sundell, nationell samordnare för Frälsningsarméns arbete mot människohandel.

Madeleine Sundell som är människorättsjurist på Frälsningsarmén. Hon tittar in i kameran.
Madeleine Sundell

Utan köp ingen marknad för människohandlarna att profitera på människor kroppar. Sexköp sker dagligen, i alla samhällsklasser. Den svenska sexköpslagen introducerades 1999, men lagen i sig gör inte att problemet försvinner.

– Nära 25 års erfarenheter säger oss att det är en daglig kamp i alla sammanhang att stå upp för värderingarna bakom lagen. Det är upp till oss att avgöra. En sexköpare är ofta någons far, bror eller son och den som köps är oftast en ung sårbar och utsatt människa. Alla krafter måste jobba i samma riktning, i klassrummet, på festen, på tjänsteresan, på svensexan, avslutar Madeleine Sundell.

För att öka den lokala förmågan att förebygga och bekämpa människohandel och prostitution i Sverige, har Frälsningsarmén tagit fram en samverkansmodell. Läs mer och ta del av materialet här

Jämställdhetsmyndigheten intensifierar i dag också sin information, speciellt riktad till unga män: 

https://nspm.jamstalldhetsmyndigheten.se/kampanjer/lat-inte-tystnaden-tala-till-dig-som-ar-ung/