logotype

Frälsningsarméns årsberättelse 2022

Nu finns Frälsningsarméns årsberättelse för 2022 tillgänglig. Den är fylld med information om vår tro, vårt uppdrag och våra verksamheter. I årsberättelsen finner du också detaljerad information över hjälpinsatser genomförda både på våra institutioner och av våra frivilligarbetare.

Från årsberättelsen:

”Det sägs att mitt i varje kris ligger stora möjligheter. Pandemin har gett oss många värdefulla lärdomar om att övervinna utmaningar och hjälpt oss se hur viktigt det är att vi fortsätter vårt livsförändrande arbete varje dag.

Under 2022 bidrog vi bland annat till hjälp vid 56 339 tillfällen, med matkassar, presentkort, kläder eller ekonomisk hjälp, samt ordnade 95 267 vårddygn, exempelvis för personer med missbruksproblem eller kvinnor som utsatts för människohandel.

På flera ställen har vi på våra akutboenden och sociala center hjälpt och stöttat personer som lever i hemlöshet, både akut och långsiktigt. Hjälpen har bestått av exempelvis varma måltider, nya och hela kläder, visst ekonomiskt bistånd, rådgivning, samtal och gemenskap.”

Överste Bo Jeppsson, Frälsningsarméns ledare i Sverige

(Komplett med Årsredovisning över räkenskapsåret 2022 och Revisionsberättelse)