logotype

Bekämpa människohandeln i Sverige stad för stad

Från Skåne i söder till övriga delar av vårt land. Stad för stad ska människohandeln bekämpas utifrån Helsingborgsmodellen som initierats av Frälsningsarmén. I september lanseras en handbok och ett kunskapsstöd för att arbetet lättare ska spridas och kunna utföras runtom i Sverige.

– Jag är stolt och glad över att vi har kunnat hjälpa så många människor, personer som vi har gått sida vid sida med när de hittat nya vägar till ett liv de har rätt till men som har nekats dem.

Det säger Emma Cotterill, jurist och tidigare nationell utvecklingssamordnare mot människohandel på Frälsningsarmén. Samfundet och frivilligorganisationen agerar mot människohandeln förebyggande, praktiskt och återintegrerande och arbetet sker lokalt såväl som nationellt och internationellt. Emma framhåller Frälsningsarméns roll och styrka i arbetet.

–Där finns en långtgående kompetens, personer med expertis och mångårig erfarenhet av målgruppen, och att Frälsningsarmén finns i många länder skapar en flexibilitet och spränger begränsningar, säger hon.

Helsingborgmodellen sjösätts

Emma initierade år 2016 nätverket ”Helsingborg mot människohandel och prostitution” där man arbetar tillsammans inom vad som fått benämningen ”Helsingborgsmodellen”. Den innefattar myndigheter, organisationer och näringsidkare som på olika sätt kan komma i kontakt med människohandelns förövare och offer. Bland dem finns Polisen, Socialtjänsten, Helsingborgs stad, hotellkedjor, ett och annat fastighetsbolag samt Länsstyrelsen som bidrar med medel. Syftet är att försvåra sexhandel, stötta de utsatta och att göra Helsingborg till en tryggare stad.

Inom arbetet bedrivs uppsökande verksamhet i olika miljöer och på internetsajter där det kan förekomma prostitution eller annan form av exploatering av människor. År 2019 startades dessutom nätverket Respekt Thai i Helsingborg med syftet att motverka efterfrågan på sexuella tjänster i stadens thaimassagesalonger. Dessa kan även ansluta sig till kvalitetslöftet som ska garantera en miljö fri från människohandel och andra oegentligheter.

Stad för stad

Tanken är nu att Helsingborgsmodellens arbetssätt ska spridas stad för stad och med erfarenheterna som grund har Emma tagit fram handbok och kunskapsstöd för dem som ingår i nätverket. Det kommer finnas elektroniskt men tryckt material ska också gå att beställa. Planen är att lansera detta i september i Stockholm då även politiker bjuds in.

– Förhoppningen är att Frälsningsarméns kårer använder materialet och uppmuntras att starta liknande arbete i deras område och vi vet redan nu några ställen som är intresserade, säger Emma.

En stad som redan är på banan är Lund. Detta trots att det inte finns någon kår där men man får stöd av och samverkar med kåren i Helsingborg, liksom lokalpolisen och representanter från kommunen.

– Det har verkligen tagit fart i Lund. Klientarbetet är i gång och även Respekt Thai och nu upprättas nätverk, handlingsplan och rutiner för att hantera enskilda ärenden, säger Emma.

Arbetssättet anpassas efter behov

Hon menar på att metodmaterialet är lätt att sprida och kan användas även om inte Frälsningsarmén är involverad i arbetet. I Helsingborg, med nära förbindelser till Danmark och Europa, utgörs människohandeln till stor del av prostitution men varje stad får hitta sitt eget arbetssätt med utgångspunkt från den lokala problembilden och de aktörer som finns att tillgå. Andra områden rör arbetsexploatering inom branscher som restaurang, städ, bygg med mera.

Frälsningsarmén har sett hur fallen där man misstänker människohandel har ökat de senaste åren, bland annat gällande prostitution. Kan hända har pandemin, kriget i Ukraina och den ökade inflationen haft en inverkan.

– Människor i utsatthet hamnar lättare i människohandel så vi behöver hela tiden arbeta med människors välfärd och vi är inte förskonade i Sverige. Tyvärr så gör inte en sämre ekonomi att sexhandeln går ner, säger Emma.

Dina val gör skillnad

Enligt henne kan alla bidra till att försvåra för människohandeln att få fäste genom att som konsument göra efterforskningar och medvetna val. Hon tar som exempel någon som behöver lägga om sitt hustak.

– Våga ställa frågor om vilka hantverkare som anlitas och om de omfattas av kollektivavtal, uppmanar Emma.

Man kan även sätta press på lokalpolitiker och höra sig för om det finns någon handlingsplan i kommunen för att motverka människohandel och prostitution. Likaså att engagera sig i någon organisation som arbetar med frågan, kanske en kvinnojour eller som volontär inom Frälsningsarmén. Emma vill uppmuntra till att våga ta plats och göra sin röst hörd, kanske anordna ett event, starta en diskussion och be Frälsningsarméns traffickingcenter Safe Havens visa filmen med samma namn som handlar om kampen på området.

 

Det börjar med samtal

Hon påpekar att om samtalet kring ämnet väl har kommit igång så kan man börja i det lilla och bygga utifrån det. Men inte i egen kraft utan Emma understryker betydelsen av ett brett lokalt samarbete eftersom det är i lokalsamhället människohandeln sker. Hon vill även utmana kårerna i vårt land att se möjligheter istället för begränsningar.

– Tillsammans är vi starkare och kan göra något åt den grova brottsligheten. Om vi har mer resurser, i form av personer som engagerar sig, än vad brottslingarna har och om vi inser att vi har kraften, så tror jag att vi kan hjälpa en människa i taget men också förändra hela samhället, säger hon.

– Och bli inte besviken om det tar tid. Det är ett långsiktigt arbete där man får fira de små segrarna, avslutar Emma.

Text och foto: Teresia Jansson

Fakta Helsingborgsmodellen/Stad för Stad

Helsingborgs nätverk:

  • Kärngruppen: Polis, Frälsningsarmén, Socialförvaltningen.
  • Civilsamhället: Frälsningsarmén, Kvinnojouren, Brottsofferjouren.
  • Polisen: Fokusgruppen.
  • Socialförvaltningen: Mobila teamet, Socialjouren, Familjevåldsgruppen.
  • Bevakningsgruppen: Trygghetsvärdar.
  • Hotellgruppen: Olika lokala hotell.
  • Fastighetsbolag: Helsinborgshem.

Arbetsgång: 1. Polisen får kännedom. 2. Polisen kontaktar mobila teamet/socialjouren. 3. Mobila teamet kontaktar Frälsningsarmén. 4. Frälsningsarmén kontaktar den utsatte. 5. Uppföljning/utvärdering.

Förebyggande arbete: Information, utbildning, påverkan och lobby, uppsökande verksamhet.

Praktiskt: Stöd, skyddat boende, rehabilitering.

Återintegrerande: Hjälp att återgå till livet och/eller återvända till hemlandet.

Respekt Thai: Nätverk för kvinnor i thaimassagebranschen i syfte att förebygga efterfrågan på sexuella tjänster.

En säker hand: Grundutbildning/vägledning i att identifiera, reagera och agera mot människohandel i verksamheter där man kan komma i kontakt med potentiella offer.

Läs mer om människohandeln