logotype

Buss blir bas för stöd till hemlösa

Strax före jul invigde Frälsningsarmén den buss som införskaffats för att fungera som ett mobilt samtalscenter. Platsen – en gata utanför centralstationen i Stockholm – var vald med omsorg. Närhetsprincipen är viktig. Med bussen som bas vill man söka upp människor i utsatthet på Stockholms Central och erbjuda dem stöd. 

– Frälsningsarmén har alltid jobbat med hemlöshet och med de svårast drabbade i samhället, menar Jenny Alm som är ansvarig för satsningen.

När man samtalar med behövande är det ofta svårt att få dem att ta sig till olika kontor runt om i stan för vidare hjälp. Tack vare bussen kan stöd initieras redan på plats. Bussen är dock inte tänkt att fungera som värmestuga eller sovplats.

– Att möta människan där den befinner sig är det avgörande. Vi har insett att det är svårare att få denna grupp att flytta sig och själva söka upp hjälpen, säger Jenny Alm.

Jenny Alm och Mikael Swärd samtalar med en person inne på Stockholms central.
Väktarna på centralstationen kan ibland hjälpa teamet att lokalisera de behövande.
Ryggtavlorna på Jenny Alm, Julian de Acha och Mikael Swärd inne på Stockholms central.
Teamet vandrar runt inne på centralstationen där hemlösa ofta söker värme och en stunds vila.
Julian inne i  i Frälsningsarméns mobila buss.
"Vissa behöver mer tid innan de vågar sig fram eller kan tacka ja till hjälp", säger Julian.
Jenny Alm och Mikael Swärd samtalar med en person inne på Stockholms central.
Väktarna på centralstationen kan ibland hjälpa teamet att lokalisera de behövande.
Ryggtavlorna på Jenny Alm, Julian de Acha och Mikael Swärd inne på Stockholms central.
Teamet vandrar runt inne på centralstationen där hemlösa ofta söker värme och en stunds vila.

På Stockholms Central märks det att hemlösheten ökat bland yngre och pensionärer. Med den nya verksamheten vill Frälsningsarmén försöka möta problemet genom att lotsa behövande vidare till åtgärder innan de cementerats i sina roller som hemlösa.

Ny hemlöshet är lättare att bryta

– När de har etablerat sig som hemlösa är det svårare att bryta mönstret, menar Jenny. De kanske redan har insatser som de inte använder. De kan ha missbruksproblem och inte vilja ha hjälp, utan hellre stanna kvar i sin situation. Ny hemlöshet är däremot lättare att bryta.

Jennys kollega Julian de Acha menar att många personer i hemlöshet har svårt att känna tillit gentemot myndigheter. När man mår så pass psykiskt dåligt blir man så småningom etablerad och van vid sin tillvaro.

– Utåt sett kan de se ut som de inte vill ha hjälp. Men även om det tar längre tid hoppas och tror jag att de inombords vill ta emot vårt stöd. Därför vill vi fånga upp de nya, säger han.

”Att möta människan där den befinner sig är det avgörande”

Jenny Alm

De nya hemlösa syns inte lika bra

Teamet som vandrar runt på centralstationen går alltid minst två och två. Den kväll Stridsropet är på besök finns även Mikael Swärd med. Mikael är kårledare i Mora med ett tillfälligt förordnande som busschaufför. Han berättar att bussen tidigare fungerat som en mobil förskola. Knappt använd såldes den av kommunen till Frälsningsarmén.

Att vara uthållig och få rutin i detta arbete menar Julian är viktigt.

– Vissa behöver mer tid innan de vågar sig fram eller kan tacka ja till hjälp, och de nya hemlösa syns inte lika bra. Vi vill visa att vi inte ger upp om målgruppen, menar han.

Väktarna som ständigt är på plats på centralstationen ser både nya och redan etablerade hemlösa. De kan ibland hjälpa teamet att lokalisera de behövande.

– Ja, det var lite av tanken med att göra oss kända, menar Jenny. Vi är tydliga med vårt uppdrag – och då vet alla att om de skickar folk till oss så kommer de till några som vet vad de sysslar med.

Text och bild: Jonas Nimmersjö