logotype

Hjälper flyende från Ukraina att undgå människohandel

Sårbara ukrainska flyktingar riskerar nu att utsättas för människohandel. I Moldavien arbetar Frälsningsarmén intensivt med att dela ut akuta förnödenheter men också med att göra förmedlingen av sovplatser och jobb tryggare.

— Jag är otroligt stolt över Frälsningsarmén! Så många arbetar med att hjälpa nu! 

Galina Ketroy är Frälsningsarméns nationella koordinator för Anti Human Trafficking/arbetet mot människohandel i Moldavien. Hon berättar hur allt arbete i landet nu har ställts om till att handla om det krigsdrabbade grannlandet Ukraina och den stora flyktingström som dagligen rör sig in i landet. 

— Familjerna är chockade och stressade.  Barnen är oroliga och frågar efter pappa. Många kvinnor har dessutom aldrig lämnat Ukraina tidigare. De kommer till länder där de inte har någon anknytning, trygghet, ekonomi och inte förstår språket. Man har ingen plan, man bara flyr, säger Galina. 

Många vill söka arbete direkt 

De krigsdrabbade ukrainarna tar sig till den gräns som ligger närmast, i Moldaviens fall staden Palanka, 2,5 timmes bilfärd från huvudstaden Chișinău, där Galina arbetar. Palanka ligger inte långt från ukrainska Odessa, som var en av de städer som besköts först. Här arbetar Frälsningsarmén intensivt med att ge akut hjälp med kläder, mat, hygienartiklar och sovplats. 

Behoven är väldigt stora hos de flyende. Allt basalt saknas, förutom det man eventuellt fick med sig i en väska.  De arbetsföra kvinnorna börjar ofta omgående att leta efter jobb för att kunna försörja familjen. 

— Vi kör dem till säkra platser - familjer i nätverket, till grannländerna där Frälsningsarmén också verkar eller till organisationer som erbjuder sovplats och som vi litar på. Barnsjukhuset i Odessa har också fått hjälp genom att frälsningsofficerare från Moldavien och Ukraina möts vid gränsen, säger Galina. 

Kvinnor och barn riskerar att bli utnyttjade 

Väldigt många vill hjälpa nu, vilket är fantastiskt, menar hon. Men just därför är det viktigt att arbeta med trygghet och säkerhet i kontakterna. Frälsningsarméns stora erfarenhet av människohandel är viktig när de gäller att informera de flyende om vilka rättigheter de har och vad de ska vara uppmärksamma på. I Rumänien har Roxana Sanu, ansvarig för arbetet med människohandel där, samlat information och team som på ska kunna stödja kvinnor och barn. För där det finns sårbara människor finns även människohandlare som vill utnyttja och exploatera. 

— Vi har redan noterat hur unga män cirkulerar och erbjuder hjälp med övernattning eller jobb åt enbart unga kvinnor utan äldre mödrar i sällskap. Här är vi vaksamma, säger Galina. 

Till vänster: Ett barn som pussar en kvinna från Frälsningsarmén på kinden. Till höger: Två hjälpsökande kvinnor tillsammans med en kvinna från Frälsningsarmén. De står vid bakluckan på en bil och tittar in i kameran.
Frälsningsarmén i Moldavien och Europa bistår ukrainska flyktingar med akut hjälp i form mat, sjukvård, hygienartiklar, varma kläder. Men också förmedling av sovplatser, bil- och busstransport och arbete.

Checklista för tryggare kontakter 

Med en enkel checklista kan Frälsningsarmén på plats informera nyanlända vad de bör tänka på. Om någon erbjuder bostad eller arbete ska personen kunna visa id-handling, adress dit man ska föras, telefonnummer, registreringsuppgifter för fordon med mera. Detta ska fotograferas, och skickas till en vän eller släkting. 

— Då finns en möjlighet att någon kan leta efter dig om du försvinner, säger Galina. 

Samma sak gäller också för den som erbjuder arbete, som ska kunna visa ett underskrivet kontrakt. Annars kan omständigheterna vara helt andra än vad som utlovas, till exempel med lite eller ingen lön, vilket kan leda till utnyttjande och beroende. En ärlig person eller förmedlare kan också vara transparent, understryker Galina Ketroy. 

— Allt det här är förstås svårt att tänka på när man befinner sig i en akut pressad situation och bara vill ha sovplats, mat och stöd för sig och sitt barn. Men det är så viktigt, säger hon. 

Att vara vaksam kan rädda liv 

När man stöder enskilda och familjer till att göra säkrare val bidrar det även till självkänsla när allt annat tagits ifrån dem. Denna kunskap är viktig att också dela med volontärer och andra som vill hjälpa, så att de kan ställa frågor eller kalla på polis om något verkar misstänkt.  

— Vi som hjälper ska visa att vi bryr oss även om det tar en massa extra tid. På det sättet kan vi påverka och rädda liv, säger Galina. 

 I Moldavien finns redan nu ett antal Facebookgrupper som förmedlar boende och arbete. Ett lätt och smidigt system för att nå varandra men också osäkert. Galina och kollegorna kan även här vägleda flyktingarna. Hur letar man mer säkert på nätet? Vilka frågor bör man ställa? 

Många vill stötta Frälsningsarmén 

Moldavien är ett av Europas fattigaste länder, med stora behov och många som lever i utsatthet och utsätts för exploatering.  Galina upprepar hur stolt hon är över arbetet som så snabbt organiserades och inspirerar andra. 

— Många känner oss och vill hjälpa. Vi försöker knyta samman allt och samarbeta med de lokala myndigheterna. Det finns ingen som säger: ”Vi kan inte” eller ”Det går inte”. Alla rycker in, säger hon. 

Text: Carina Tyskbo 
Foto: Frälsningsarmén