logotype

Frälsningsarmén får statsbidrag till Ukrainahjälp och pandemins följder

Fem miljoner plus knappt tre miljoner kronor får Frälsningsarmén i statsbidrag för hjälpen till ukrainska flyktingar och merkostnader som pandemin har inneburit för det sociala arbetet. Kåren Templet i Stockholm möter många ukrainska medborgare i nöd. ”Det känns skönt att veta att det finns resurser då stora grupper med människor behöver hjälp”, säger Daniel Back, ansvarig för kårens sociala arbete.

I dagarna emottog Frälsningsarmén fem miljoner kronor till stöd för de ukrainska flyktingar man möter ute i verksamheterna. Det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som på regeringens uppdrag har fördelat pengarna mellan olika bidragssökande.

Kåren Templet i Stockholm var tidig med att sträcka ut en hand till ukrainare på flykt. Daniel Back som är ansvarig för det sociala arbetet där gläds över nyheten om bidraget även om detaljerna kring hur pengarna kommer användas ännu inte är klara. 

- Det känns självklart att vi ska göra detta och det är skönt att veta att det finns resurser så att man kan sätta igång direkt när det sker snabba kast och stora grupper med människor i kris behöver hjälp, säger han. 

En ensamstående vuxen flykting får av Migrationsverket en dagsersättning på 71 kronor. Förutom mat ska pengarna täcka utgifter för kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter. 

- Den lilla summan har inte justerats sedan år 1994 fastän man får hälften så mycket för de pengarna idag. Det går inte att leva på det och då blir man beroende av oss och andra aktörer, säger Daniel Back.

Templet är kanske den verksamhet inom Frälsningsarmén som har det största hjälparbetet för ukrainarna och på torsdagar, då de välkomnas till kåren, blir de dryga 40 platserna snabbt bokade. Där får de mat, kläder till vuxna och barn och diverse hygienartiklar.  

- De är jätteglada för det de får och det kan nästan kännas som att vi står vid en landsgräns och tar emot flyktingar ibland, förklarar Daniel Back.

Frälsningsarmén har också fått knappt tre miljoner kronor av MUCF i år med anledning av pandemin eftersom det har krävts mer personal och utökade utrymmen i de verksamheter man tagit emot hjälpsökande. Därtill mer frekvent städning av lokalerna och mer noggrannhet kring hygien och desinficering. MUCF har även de föregående åren beviljat bidrag till Frälsningsarméns sociala arbete och ökade omkostnader under pandemin. 

- Dessa miljoner betyder oerhört mycket för de människor vi hjälper och pengarna kan vi använda resten av året, säger Lars Beijer, handläggare för bidragsansökningar på Frälsningsarmén.

Text: Teresia Jansson