logotype

Lyckat integrationsprojekt för flyktingar från Ukraina

I Karlstad, Skövde och Stockholm har totalt 210 ukrainska flyktingar deltagit i projektet Fast Care, med syfte att föra deltagarna närmare den svenska arbetsmarknaden.

”Flyktingarna har uttryckt stor tacksamhet för handfast hjälp in i samhället, men också för gemenskap och varm atmosfär” säger Bernadette Landälv, en av de ansvariga för projektet.

 Integration i Karlstad

Bernadette Landälv, du har ansvarat för Fast Care-projektet i Karlstad. Vad har ni sysslat med?

– Vi har hjälpt ukrainare att integreras i samhället genom språkundervisning, samhällsinformation och jobbcoaching. Måndag till torsdag två gånger per dag, har vi erbjudit läxhjälp i svenska och kurser i engelska. 

Hur många deltog i projektet?

– Sammanlagt 67 registrerade deltagare, 34 procent män och 64 procent kvinnor från åldrarna 18 till 65, men flest mellan 30 och 44 år. Utöver det deltog några som inte räknas med officiellt i projektet, såsom pensionärer, eller de som ännu inte fått sitt samordningsnummer. Dessa var särskilt tacksamma för gemenskapen hos oss, eftersom så många andra dörrar är stängda för dem. 

Har träffarna bara handlat om praktisk hjälp?

– Nej, vi har även försökt främja deras välmående. Tack vare en volontär kunde vi ibland erbjuda soppa, fika och frukt. De yngre deltagarna har kommit tidigare då och då för att hinna spela lite pingis innan lektionen. Ibland kunde vi inte lösa deras problem, men vi fanns där som en lyssnande medmänniska. Två av våra deltagare utnyttjades av sin arbetsgivare och vi gjorde allt för att stötta dem i deras situation. 

Har fått anställning och praktik

Vad har deltagarna tyckt och hur har det gått?

– De har uttryckt en mycket stor tacksamhet – både för undervisningen och jobbcoachningen i sig och för den vänlighet och hjälpsamhet de tycker att det mött hos Frälsningsarmén här i Karlstad. Flera fick möjligheten att börja läsa SFI – något som kommunen godkänner först efter 1,5 års vistelse i Sverige. Tre har som vi vet hittills fått anställning och två har fått praktik. 

Hur tycker du att flyktingarna mår?

– Det har varit känslomässigt tufft ju mer vi har satt oss in i deras situation. Sverige har erbjudit ukrainare ett tryggt land att vistas i men har väl inte trott att kriget skulle bli så långvarigt. Det är också svårt att förstå den svenska byråkratin, som till exempel när man ska ansöka om att förlänga sitt uppehållstillstånd – det har krävt väldigt mycket energi.

Fortsatt samarbete inom kommunen för ukrainarna

Hur går arbetet med att hjälpa ukrainarna vidare efter detta?

– Med samarbete på bred front här i Karlstad inom kommun, organisationer och kyrka. Det blir kurser i digitalkompetens, språkcaféer, nya integrationsprojekt och material om hur man får stöd, jobbsökningstips och samhällsinformation. Frälsningsarmén har även gjort filmer på ukrainska som finns på Youtube. Våra deltagare har dock inte alltid råd med internet och är väldigt sparsamma med tiden där – något man måste vara medveten om och inte ta för givet i stödet.

Vilka lärdomar har ni fått av projektet?

– Hur mycket man kan få gjort när man samarbetar! Jag har varit i kontakt med myndigheter, A-kassor, olika fack, banker, kyrkor, frivilligorganisationer, politiker och kommunanställda. Frälsningsarmén har fått otroligt positiv feedback och människor har verkligen velat hjälpa till på olika sätt. 

Att få hjälpa ukrainska flyktingar just inom Frälsningsarmén – hur ha det varit?

– En stor välsignelse. Jag är så tacksam att vi på kåren har fått tjäna Gud på det här sättet och för de underbara möten vi har fått med människor från Ukraina. Vår målsättning har varit att sprida hopp. Jag är otroligt imponerad av strukturen inom Frälsningsarmén. Så smidig organisation med hjälp från så många håll. Era ledord efterlevs verkligen: Välkomnande, troende och hjälpande!

Stöd till egenförsörjning i Skövde

51 ukrainska flyktingar har deltagit i Frälsningsarméns Fast Care-projekt i Skövde, och fått hjälp att närma sig både arbetsliv, studier och det svenska samhället.

Ukrainska Nataliia Nosenko har under Fast Care-projektet i Skövde haft rollen som samhällsinformatör tillsammans med ett team på Frälsningsarmén i Skövde: en lärare i svenska och engelska, en jobbcoach samt kårledarna Joakim och Caroline Storck som projektledare. Nu ser hon tillbaka på fem lyckade månader där de gjort skillnad för de ukrainare som deltog.

– Vi hjälpte deltagarna att närma sig det svenska samhället på flera sätt. Förutom jobbcoachning övade vi på att skriva CV, personligt brev och att orientera oss på jobbsajten LinkedIn, som inte är så använd i Ukraina som i Sverige. Vi översatte texter och provade att fylla i uppgifter på olika hemsidor, berättar Nataliia.

Öva och söka studier, jobb och vårdtider

Undervisningen bedrevs på svenska och engelska och deltagarna fick hjälp med att kontakta Arbetsförmedlingen, söka jobb och få personligt stöd om utbildning. Hur gör man när ens barn vill söka till universitet, vilka regler kring bland annat språkcertifiering gäller? Deltagarna har även fått råd kring hur man får tag på kläder och mat, bokar tandläkartid och kontaktar vården.

– Det är särskilt viktigt för de äldre deltagarna som sällan kan engelska och därför hamnar ännu mer utanför i samhället, säger Nataliia Nosenko.

Viktigt få koppla av i kreativ gemenskap

Deltagarna i gruppen undervisades även om svenska lagar, regler och traditioner och om Sveriges historia. Viktigt var också att skapa gemenskap och ge möjlighet slappna av från de ofta tärande bekymren som en flykting har kring praktiska saker, ekonomi och framtid. Fika, filmvisning av svenska filmer, lekar, korsord, fester och julpyssel gjorde träffarna roliga för både yngre och äldre deltagare.

Nataliia Nosenko kom själv hit vid krigsutbrottet för två år sedan. Hon talar redan flytande svenska och har nu möjlighet att hjälpa andra landsmän. Generellt menar hon att ukrainare är arbetsamma, snabblärda och verkligen vill förändra sin situation.

”Ukrainare är vana hemifrån att arbeta hårt”

– Vi är vana hemifrån att arbeta hårt, jobba, studera och nå våra mål. Vi vill alla att kriget ska ta slut så att vi kan återvända hem. Men till dess måste vi kämpa här i stunden. Speciellt de som ha små barn kan inte bara gå och vänta - livet måste levas nu, säger hon.

I samband med projektet har flera flyktingar fått praktik genom kommunen, några har fått assistentplatser för jobb och vikariat. I framtiden hoppas Nataliia Nosenko på fler liknande projekt för ukrainare, i synnerhet för barnen.

Text: Carina Tyskbo

Fakta om ESF Care Jobbintegration för ukrainaflyktingar

  • Frälsningsarméns stöd och integration riktat mot arbetslösa ukrainska flyktingar som omfattas av EU:s massflyktdirektiv.
  • Är ett EU-finansierat projekt som tilldelats av Svenska EFS-rådet, myndigheten som förvaltar den Europeiska socialfonden.
  • Har pågått mellan oktober 2023 och mars 2024, på Frälsningsarméns EU-center i Stockholm samt på Frälsningsarméns kårer i Skövde och Karlstad.
  • Målet var att erbjuda stödinsatser till 200 flyktingar, stärka deras ställning på arbetsmarknaden och förflytta dem närmare arbetsmarknaden.
  • Projektet rustade deltagarna med individuellt matchande insatser, språkstöd, undervisning, hälsofrämjande aktiviteter, god gemenskap samt motiverande samtal och coachning.
  • Syftet var också att motverka risken för passivitet och social exkludering genom att stärka flyktingarnas förmåga till social delaktighet.
  • Projektet ville även minska den risk för exploatering och människohandel som kan uppstå när flyktingar flyttar runt mellan länder.