logotype

Våld i nära relation som leder till hemlöshet – för barnen

Att barn drabbas av våld i familjen är illa nog. Att de sedan ofta blir hemlösa som en konsekvens av våldet är oacceptabelt. Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till mat, kläder och boende. Vem tar ansvar för att tillgodose barnens rätt till ett hem i Sverige?

Det talas mycket om hemlöshet, men en grupp som sällan lyfts fram i detta är barn. På Frälsningsarméns skyddade boende Skogsbo, för kvinnor som utsatts för våld i nära relation, möter vi varje år cirka 50 barn. De har hastigt ryckts ur sitt sammanhang och bor här tillsammans med sin mamma under en begränsad tid. En tuff bostadsmarknad le­der till att vi varje år ser barn som tvingas flytta till vandrarhem, hotell eller andra tillfälliga boenden. Hemlöshet på grund av våld i hemmet.

Kvinnor tvingas lämna hem, arbete, barnens skola/förskola och stora delar av sitt nätverk för att de är våldsutsatta. De placeras på Frälsningsarméns eller annat skyddat boende för en tid. Många kommu­ner och stadsdelar har inga lägenheter att dela ut och de flesta kvinnor måste lämna den kommun eller det bostadsområde de bott i på grund av våldet. Det är föräld­erns ansvar att ordna boende, tak över hu­vudet, för sina barn och det väger väldigt tungt på mammor som vill det bästa för sina barn.

Svårigheterna med att börja om

Skogsbo finns i Stockholmsom­rådet och bostadsmarknaden i vårt områ­de är svår för alla. De flesta av de kvinnor vi möter har haft ordnade bostadsförhål­landen och nu ska de börja från början.

Det är svårt att söka bostad om du inte har ett jobb. Det är svårt att söka jobb om du inte har barnomsorg. Det är svårt att söka barnomsorg om du inte vet var du ska bo. Barnen blir tagna ur sitt samman­hang och behöver få skyddad identitet. De behöver byta skola, ofta flera gånger under ett läsår, vilket resulterar i förlorad skoltid, brutna och nya relationer, med allt vad det kostar.

Det här drabbar nyanlända, kvinnor som inte ännu hunnit etablera sig i Sverige likväl som väletablerade kvinnor födda i Sverige. Arbetslösa likväl som fö­retagare. De som aldrig haft ett eget kon­trakt likväl som de som haft en egen villa. Den som har en bra utbildning har så klart bättre resurser att ordna sitt liv, men det är mycket svårt – hur börjar hon om?

Barnens rätt till ett hem

När kvinnorna bor här ska de, samti­digt som de ska lösa bostadssituationen och planera för sin framtid, tvingas in i en vårdnadstvist, kanske ska det drivas en rättsprocess, eller så är den pågående. Många lider av PTSD eller annan psy­kisk belastning som våldet orsakat dem. Många av barnen har själva också varit med om trauman. Ofta har föräldrarna ge­mensam vårdnad om barnet eller barnet ska ha umgänge med pappa. Det gör det svårt att flytta långt bort.

Det kan ta åratal för kvinnan att bygga upp sin tillvaro igen. För barnen betyder det att en stor del av barndomen går för­lorad. Barnen frågar ofta oss: Hur blir det sen? Hur ska det gå för oss? Var ska vi bo? Att barn drabbas av våld i familjen är illa nog. Att de sedan ofta blir hemlösa som en konsekvens av våldet är oacceptabelt. Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till mat, kläder och boende. Vem tar ansvar för att tillgodose barnens rätt till ett hem i Sverige?

Text: Helena Andersson och Karin Holmberg, Frälsningsarméns skyddade boende Skogsbo

Debattartikeln har publicerats i tidningen Stridsropet nr 1 - 2023

Läs mer

Senaste artiklar

Anmälningsplikt skulle urholka den sociala tilliten

2023-09-29
Debatt

Frälsningsarmén är en av de kyrkor som står bakom Sveriges kristna råds (SKRs) uttalande angående anmälningsplikt. ”Som kristen kyrka står vi alltid upp för varje människas unika och okränkbara värde och kan omöjligt leva upp till en lag som denna”, kommenterar Anna-Maria Tuftström, Frälsningsarméns representant i SKRs arbetsgrupp för migration och integration.

En pojke med ryggsäck sitter på en bänk på en skolgård och ser uppgiven ut. Man ser andra barn i bakgrunden. Inklippt i bilden syns Frälsningsarméns ledare i Sverige Bo Jeppsson.

Extra tuff skolstart för barn i utsatthet – vad gör regeringen?

2023-09-01
Debatt

I samband med skolstarten är situationen tuff för ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Efter en sommar då barnen har ätit alla måltider hemma är ekonomin helt körd i botten. Samtidigt väntar många stora utgifter. För att Barnkonventionen inte enbart ska utgöra fina ord krävs att staten tar sitt ansvar.

Till vänster en flicka som sitter utomhus på ett flyttlass med möbler och kartonger. Till höger porträttbild på Maria Olausson, Frälsningsarmén.

"Skamligt att vräkningar leder till att hundratals barn förlorar sitt hem varje år"

2023-08-29
Debatt

I dag vräks en tredjedel av barnfamiljerna på grund av en skuld på mindre än 10 000 kr, men i några fall har barnfamiljer blivit vräkta på grund av så lite som en hyresskuld på 600 kr. Det är orimligt, menar Maria Olausson, barnrättsjurist och ansvarig ledare Frälsningsarmén Nässjö.

Barnhänder som tar i smörgåspaket och juiceförpackningar samt bananer ligger på ett bord. Till höger Robert Tuftström, bitr samfundsledare, Frälsningsarmén

Hungern är konkret hos dem vi möter

2023-05-29
Debatt

Lena Andersson tar i en uppmärksammad ledarkrönika i  SvD avstamp i bland annat Frälsningsarméns debattinlägg när hon formulerar sina tankar om vad riktig hunger är och att inget barn i Sverige idag borde kunna vara fattigt. Med anledning av detta har Frälsningsarmén inkommit med en replik till SvD där vi lyfter fram våra erfarenheter: