logotype

General John Larsson har befordrats till härligheten

General John Larsson (pensionerad), Frälsningsarméns 17:e internationella ledare, har befordrats till härligheten i sitt hem i Bromley, London, den 18 mars 2022. 

Bildtext: General John Larsson. Foto: Frälsningsarmén.

Du kan se tacksägelsegudstjänsten för general John Larsson som äger rum på William Booth College via livestream här  kl 20.30 den 8 april.(7.30 pm i England)

Vi ber hela Frälsningsarmén att ha kommendör Freda Larsson och familjen i sina böner. Den pensionerade generalen John Larssons inverkan på vår värld har varit omätbar och vi tackar Gud för varje möjlighet till tjänande som Herren gjorde det möjligt för honom att delta i.

General Brian Peddle, Frälsningsarméns världsledare, hyllar hans minne: "Att skaka hand med general John Larsson var som att skaka hand med Frälsningsarmén själv. Det var den han var för mig. Vi sörjer hans bortgång, men vi firar de gåvor han delade med oss, hans ledarskap, hans musik, hans karaktär och det exempel han var för oss alla."

Vi inbjuder dem som vill minnas general John Larsson att se denna samling bilder och reflektera över dessa ögonblick från hela hans livslånga tjänst i Guds rike.