logotype

Full beläggning på vårt drogfria stödboende i Göteborg

Fullbelagt och kö till drogfria Nylösegården och uppåtgående trend även för akutboendet Lilla Bommen. Frälsningsarmén i Göteborg är glada över utvecklingen som gör att fler kan få hjälp ur missbruk. Allt i smidig samverkan med kommunens efterfrågan på platser.

I Göteborg ser Frälsningsarméns missbruksverksamhet en stark uppåtgående trend för de drogfria behandlingsalternativen. Det innebär ännu större möjligheter att arbeta i en så kallad vårdkedja som hjälper personer ända från gatan till akutboendet Lilla Bommen, över till det drogfria övergångsboendet Slussen och vidare till den drogfria behandlingen på Nylösegården.

— Vi har nu full beläggning och kö till Nylösegården, det är väldigt positivt. Göteborgs stad efterfrågar fler drogfria platser, därför utökas Slussen från fem till 20 platser. Vi vill ha fullt på våra boenden så att fler människor får hjälp, säger Ingela Sagman, verksamhetschef.

— Efter en viss nedgång tycks även trenden vara på uppåtgående för vårt drogtoleranta lågtröskelboende Lilla Bommen, säger hon vidare.

Halvägsboende i villa till hösten

En annan nyhet är att man efter flera års letande införskaffat sex utslussningsplatser i en villa som troligtvis kan öppna efter sommaren. Här finns möjlighet till ett ”halvvägsboende” som nästa steg efter behandling på Nylösegården. Klienterna får klara det mesta själv och sköta sin vardag på väg ut i ett friskt liv med egen försörjning.

— Vår viktigaste uppgift är att vara ett komplement till Göteborgs stad och när vi arbetar utifrån kommunens placeringar kan vi hjälpa mer konkret. I och med vårdkedjan finns vi till hands under många år för klienten, säger Ingela Sagman och fortsätter:

— Frälsningsarmén kommer in som ett stabilt fundament. Vi arbetar metodiskt framåt, är flexibla och kan svara upp mot kommunens efterfrågan. Finns behov av drogfria platser har vi möjlighet att öppna upp för det - och vända tillbaka om det behövs.

Lägergård ger meningsfull sysselsättning

Frälsningsarméns lägergård i Knappekulla utanför Göteborg är en annan del som Ingela och kollegan Carola Gårdare vill satsa mer på.  Männen i de drogfria placeringarna behöver meningsfulla sysselsättningar. På Knappekulla finns alltid behov av att till exempel röja sly, måla om eller göra höst- och vårfint - naturliga projekt som verkligen behövs och kan ledas av personalen. Här kan man även arrangera läger för klienter och deras anhöriga som ett sätt att avspänt mötas och samtidigt komma ut i naturen.

— På sikt skulle vi vilja ha någon som jobbar konkret med arbetsträning, till exempel snickeri och renovering, säger Ingela.

Vill samverka ännu mer inom Frälsningsarmén

Utöver det har Nylösegården och Lilla Bommen stora ambitioner att samverka mer med kårerna i Göteborg. På så sätt kan man ta vara på varandras styrkor och kompetenser inom Frälsningsarmén och inlemma klienter i ett större nätverk och goda gemenskaper.

— Vi har redan ett fint samarbete med Centrumkåren Haga Mölndal och hoppas på att det ska utvecklas vidare över hela Göteborg mellan alla verksamheter, avslutar Ingela Sagman.

Text: Carina Tyskbo
Foto: Jonas Nimmersjö

Hjälp någon som lever i utsatthet

Swisha här
Swisha till 900 48 05

Exempel på hur din gåva hjälper

  • Sängkläder för en natt på ett härbärge
  • En natt på ett skyddat boende
  • Kris och stödsamtal
  • En matkasse

Läs mer om vårt breda sociala arbete