logotype

Frälsningsarmén larmar om den nya utsattheten

Allt fler tvingas söka hjälp för att klara sina mest grundläggande behov: mat, kläder, hyra och mediciner. Det är inte rimligt att de mest utsatta i samhället ska dra det tyngsta lasset när priserna skenar. Vi hoppas att en ny regering vill kroka arm med civilsamhället för att bekämpa den nya utsattheten, skriver Frälsningsarméns ledare Bo Jeppsson i SvD Debatt.

Än ser vi bara början på den nya utsattheten, och vintern kommer bli tuff för många. Enligt en rapport från det europeiska fattigdomsnätverket – European Anti Poverty Network (EAPN) – från 2018 lever hela 1,8 miljoner människor i Sverige i det som benämns ”risk för fattigdom och social utestängning”. Många svenskar lever helt enkelt farligt nära fattigdomsgränsen, då det inte längre är möjligt att betala för det mest grundläggande.

Redan nu märks ett ökat tryck på Frälsningsarméns kårer (kyrkor) och hjälpcenter. När priserna på framför allt mat, el och bränsle rusar i höjden blir situationen snabbt akut för många. Från att tidigare ha levt på marginalen tippar gungbrädan plötsligt över – åt fel håll.

– Vi möter nya människor dagligen, som behöver hjälp för att klara sina basbehov. I många fall handlar det om ensamstående föräldrar och garantipensionärer, säger Frälsningsarméns ledare i Sverige Bo Jeppsson.  

En orsak till den nya utsattheten handlar om att ersättningarna i välfärdssystemen till de sämst ställda inte har hängt med i de kraftiga prisstegringarna.

Fler kommer behöva söka hjälp

– För den som lever på marginalen får redan små prisökningar eller inkomstbortfall stora konsekvenser. När priserna nu stiger så kraftigt blir situationen akut för stora grupper och fler får svårt att ens ställa fram mat på bordet, berättar Bo Jeppsson.

Om inget görs räknar Frälsningsarmén med att fler kommer hamna i ekonomisk utsatthet och att de sociala problemen kommer öka dramatiskt. Fler kommer att behöva söka hjälp från civilsamhället, bli vräkta, hamna i hemlöshet och missbruk och fler unga kommer att rekryteras in i kriminella miljöer.

– Allt detta vore förstås en stor förlust för enskilda människor och familjer. Men det skulle också innebära en förlust för samhället – såväl ekonomiskt som på andra sätt, säger Bo Jeppsson.

Frälsningsarméns kårer och sociala center mobiliserar nu för att möta de ökande behoven, som sannolikt kommer att förvärras under hösten och vintern. Men civilsamhället kan inte själva bekämpa den nya utsattheten. Frälsningsarmén efterlyser därför åtgärder från den högsta politiska nivån – för att inte fler liv ska slås i spillror.

– Långsiktigt efterlyser vi en nationell handlingsplan, där offentliga aktörer och civilsamhället krokar arm för att bekämpa fattigdomen. Men redan nu behöver den nya regeringen höja riksnormen för försörjningsstöd och se över nivåerna i olika ersättningssystem, säger Bo Jeppsson.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet här

Hjälp de utsatta genom krisen

Med ditt stöd kan vi möta det ökade hjälpbehovet av mat, kläder och tak över huvudet och hjälpa fler!

SWISHA HÄR  9004805

  • 100 kr - Bidrag till dagsaktivitet
  • 300 kr - Bidrag till kläder för ett barn
  • 500 kr - Matvaror till en familj