logotype

Clive Adams: "Våld är emot all kristen tro"

Fyra dödade kvinnor på fem veckor har lett till ett medialt ramaskri och resta krav på aktion. Frälsningsarmén markerar starkt emot utvecklingen och lyfter fram sina skyddade boenden och de värderingar om kvinnors och mäns lika värde som präglar allt arbete.

Under de senaste veckorna har mäns våld mot kvinnor fått stort fokus då flera kvinnor dödats, ofta av en man i en nära relation. Frälsningsarméns ledare i Sverige, Clive Adams, är djupt upprörd över den senaste tidens utveckling. Han har bott och verkat på flera platser i världen och menar att det är ofattbart att så avskyvärda attityder och onda handlingar mot kvinnor lever kvar i ett land som kommit så långt när det gäller jämställdhet.

— Våld är emot mot all kristen tro. Våld medför psykisk och fysisk skada - vår avsikt som kyrka måste alltid vara att bringa helhet. Våld går också emot vår tro på varje människas inneboende värde som älskad och skapad av Gud, säger han.

Arbeta med orsakerna till våldet

Specifikt när det gäller våld mot kvinnor framhåller Clive Adams att Gud inte skiljer mellan könen - vi har alla har samma ställning och värde. Att diskriminera eller behandla någon annorlunda är både stötande och en synd.

— Frälsningsarmén vill fokusera på främst två frågor kring detta: att hjälpa våldsoffer till säkerhet och helhet och se på orsakerna för att minska, och så småningom eliminera denna samhälleliga ondska, säger Clive Adams. 

Frälsningsarméns skyddade boenden ger stöd

Frälsningsarmén erbjuder två skyddade boenden i landet. På Skogsbo välkomnas kvinnor som drabbats av våld i nära relation, hedersrelaterat våld och människohandel.

— Hos oss får de skydd, stöd i kontakt med myndigheter, till exempel socialtjänst, polis och advokat. Alla kvinnor har en kurator som kontaktperson, och får hjälp av att bearbeta det som de utsatts för, säger Helena Andersson, verksamhetschef på Skogsbo.

Mannen som kvinnan bott hos eller varit beroende av kan ha fått en förändrad arbetssituation eller blivit arbetslös. När vanmakt, pressade livssituation och ekonomiska stress vänds mot kvinnan och barnet ökar våldet. Kvinnorna kan vara i väldigt dåligt skick när de kommer till Skogsbo.

”Våga reagera i din vardag”

Helena Andersson lyfter fram hur viktigt det är med vardaglig omsorg om dem man har omkring sig, inte bara den egna familjen.

— Var uppmärksam på dina grannar, knacka på om något inte låter som det ska! De som möter barn måste våga fråga hur barnen har det. Våga orosanmäla till socialtjänst.

Hon tipsar också om att man också kan ge kvinnor numren till kvinnofridslinjen, kvinnojourer och socialtjänst eller sätta upp dem i exempelvis sin tvättstuga.

Makt och värderingar en grund för våld

Kremena Hultby är  ansvarig för Frälsningsarméns skyddade boende Lyktan. Här ligger fokus på att hjälpa kvinnor och barn men på senare tid även män som drabbats av våld, människohandel och exploatering. Utöver skyddat boende erbjuds bland annat stöttning vid myndighets- och vårdkontakter, stödsamtal, stöd i föräldrarollen och möjligheter till aktiviteter och sysselsättning.

— -Män slår som ett maktuttryck och på grund av värderingar och attityder. Vi ser både sexköp, exploatering och våld från nära personer. Här vet vi att också pornografin spelar en stor roll. Kvinnorna betraktas som objekt för egen tillfredsställelse och har fråntagits värde och frihet, säger Kremena.

Lyktan vill erbjuda kvinnor och barn ett hem, en trygg plats med gemenskap där kvinnorna ges förutsättningar att gå vidare i livet, stärkta och upprättade med tillgång till sina rättigheter.

Stort mörkertal kring anmälningar

Omkring 15 kvinnor dödas varje år av en man, oftast inom familjen. Det innebär en kvinna nästan var tredje vecka. Förra året anmäldes 39 200 misshandelsbrott mot kvinnor eller flickor. Mörkertalet är dock stort, berättar Brottsförebyggande Rådet,Brå

Forskning visar att våldet oftast föregås av en lång psykologiskt nedbrytande process som gör det svårt att ta sig ur förhållandet, skriver Svenska Dagbladet i en analys den 25 april. Finns barn med i bilden ökar svårigheterna. Många kvinnor slår larm utan hjälp och vågar heller inte lämna relationen på grund av rädsla för att bli ihjälslagen. Dessutom började relationen i kärlek, glädje och framtidshopp, något som är lätt att glömma när man trycker på att kvinnor ”snabbt borde lämna”.

Mäns våld mot kvinnor ökat under karantän

Såväl FN, UN Women som Sveriges civilsamhälle har varnat för dramatiskt stigande siffror under pandemin. Instängdhet, arbetslöshet, ekonomisk press och ovisshet tros vara några av anledningarna, samt att kvinnor i högre grad utsätts, då de inte lämnar hemmen för att arbeta.

Många debattörer och flera kvinnojourer, bland andra Unizon lyfter behovet av skarpare lagliga verktyg, krav på kommuner och socialtjänst såväl som privata vårdaktörer att reagera samt behovet av fler skyddade boenden för kvinnor.

Regeringen föreslår flera åtgärder

Statsminister Stefan Löfvén höll i förra veckan ett extrainkallat krismöte där flera åtgärder föreslogs. Bland annat vill Regeringen att brott ska utökas till att även omfatta förtal, att fotboja blir förstahandsåtgärd vid utvidgat kontaktförbud och att straffet ska skärpas vid överträdelse av kontaktförbud.

— Det står bortom allt tvivel att mer behöver göras, sade Stefan Löfvén till Sveriges Radio och uppmanade samtidigt på sociala medier alla män att börja samtala om synen på mansrollen, våld och sexism i vardagen.

Text: Carina Tyskbo

Fakta:

Vad kan du göra vid misstanke om mäns brott mot kvinnor?

  • Knacka på dörren, visa att du finns där och bryr dig. Ta med dig en granne om det känns obehagligt att gå ensam.
  • Ring Polisen
  • Kontakta Socialtjänsten

Källa: Sveriges Radio, Huskurage, NCK-Nationellt Centrum för kvinnofrid, Regeringen, Unizon, SvD, UN Women.

Bilden på kvinnan i trappan är arrangerad och kommer från vår människohandelskampanj som också handlar om arbetsexploatering. Foto: Jonas Nimmersjö