logotype

Frälsningsarmén lyfte den nya utsattheten i Almedalen 2023

Almedalsveckan är över för i år och temat för Frälsningsarméns medverkan var ”Den nya utsattheten”. Under tre dagar hade vi panelsamtal om kyrkans och civilsamhällets betydelse för hur vi ska kunna motverka denna trend.

Alla seminarierna livesändes och du kan titta på dem i efterhand som spellista på Youtube här

Frälsningsarmén höll i nio seminarier i hamntältet med rubrikerna:

Hur hindrar vi de kriminella nätverkens tillväxt?

 • Medverkande: Per-Johan Fernström, Karin Asplund och Maria Olausson, Frälsningsarmén
 • Panelsamtal med Maj Pettersson och Idriss Mohamod Fryshuset, Therese Pelow Utbetalningsmyndigheten, Anna Dorrian Werner Bris

Hur kan vi hjälpa människor att lämna den kriminella världen?

 • Medverkande: Kjell Karlsten, Anki Karlsten och Per-Johan Fernström, Frälsningsarmén    
 • Panelsamtal med Ingemar Forss EFK, Emil Gillsberg LP

Människohandeln i Sverige – syns inte, finns inte?

 • Medverkande: Lovisa Landälv och Marija Sunnliden, Frälsningsarmén  
 • Panelsamtal med Jan Jönsson L Sthm stad, Abir AL-Sahlani C, Sara Hamrin LO, Andreas Bergman Ekobrottsmyndigheten, Ola Pettersson Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Hur skyddar vi våra barn och tryggar deras rättigheter?

 • Medverkande: Anna-Maria Tuftström och Maria Olausson, Frälsningsarmén 
 • Panelsamtal med Minna Ljunggren M, Anna-Karin Hildingson Boqvist Ecpat, Gustaf Nyström Pingst Ung, Martina Johansson C, Torsten Elofsson KD

Hur motverkar vi den nya utsattheten?

 • Medverkande: Maria Olausson och Ewa-Marie Kihlagård, Frälsningsarmén
 • Panelsamtal med, Isabell Mixter V, Åse Henell Majblomman, Anna Dorrian Werner Bris, Anders Andersson KD, Catarina Deringer C

Varför vräks barn från sina hem i Sverige?

 • Medverkande: Maria Olausson och Ewa-Marie Kihlagård, Frälsningsarmén   
 • Panelsamtal med Kim Jonsson Kronofogden, Anna Dorrian Werner Bris, Jakob Olofsgård L, Annicka Jörgensen Heimstaden

Hur löser vi integrationen?

 • Medverkande: Per-Johan Fernström och Karin Asplund, Frälsningsarmén
 • Panelsamtal med Malin Björk C, Merit Frost Lindeberg M, Yusuf Aydin KD, Ulrika Westerlund MP

Papperslösa – från skuggsamhälle till dagsljus

 • Medverkande: Per-Johan Fernström och Karin Asplund, Frälsningsarmén
 • Panelsamtal med Elinor Torp, Yusuf Aydin KD, Ulrika Westerlund MP, Jessica Löfström Ansvar Säkerhet

Hur nollar vi hemlösheten, och vem ska betala?

 • Medverkande: Bodil Nilsson och Robert Tuftström, Frälsningsarmén
 • Panelsamtal med Paul Van Doninck Jernhusen, Jan Jönsson L, Tobias Smedberg V, Karin Sundin S

Alla seminarierna livesändes och du kan titta på dem i efterhand som spellista på Youtube här

En genomgående fråga i panelsamtalen med politiker och andra intressenter var civilsamhällets roll för att stärka välfärden och motverka de aktuella samhällsproblemen och hur samhälle/myndigheter och civilsamhället kan samverka bättre.

Vi mötte ett positivt intresse från politiker från alla partier, som även om de såg skilda lösningar på olika problem var eniga om civilsamhällets viktiga roll i sammanhanget. Det blev många konstruktiva diskussioner som även ger ingångar till fortsatta samtal om hur samarbetet kan förbättras konkret.