logotype

Information med anledning av ny prövning av uppmärksammad dom

Med anledning av att den uppmärksammade hovrättsdomen i ett våldtäktsfall från 2021 i dag tas upp i hovrätten på nytt, med nya brottsrubriceringar, vill Frälsningsarmén understryka hur allvarligt vi ser på alla former av sexuella övergrepp.  

Frälsningsarmén har nolltolerans mot sexuella övergrepp och har gått i bräschen i den kampen genom vår handledning för arbete med barn och unga upp till 18 år”I Trygga Händer (ITH)”. När sådana här saker händer aktualiseras behovet av att fortsätta kampen, såväl i Frälsningsarmén som i samhället i stort.

Frälsningsarmén har i det aktuella fallet följt de riktlinjer som finns i ”I Trygga Händer”. Enligt handledningen gäller till exempel att en person som är under utredning för någon form av sexuellt övergrepp mot barn inte får vara verksam i Frälsningsarmén.

En person som dömts för någon form av sexuellt övergrepp mot barn får inte heller vara medlem.