logotype

Frälsningsarmén öppnar utslussningsboende

Den 1 oktober öppnar Frälsningsarmén Halvvägshuset Kurön-Stockholm i Ropsten för boende. Totalt 38 lägenheter erbjuds personer som varit under behandling för missbruk. Här har man sitt eget boende under en övergångsperiod då man får hjälp ut i vardagslivet via anställda boendestödjare.

Namnet Halvvägshuset är hämtat från tanken att man som behandlad för olika missbruk har kommit halvvägs ut i ett vanligt vardagsliv, men inte är där än. Mycket som krävs av en samhällsmedborgare och för att klara vardagen kanske har fallit bort, till exempel att sköta hushåll och ekonomi, myndighetskontakter, nätverk och komma igång med sysselsättning.

Eftervård och utslussning

- Vi vill motverka glappet som finns i den så kallade vårdkedjan. Vi ser att vårdens och samhällets insatser har för stora maskor i nätet där ingen tar ett samlat ansvar för en persons resa mot att bli frisk och komma i funktion, säger Per-Johan Fernström, Frälsningsarméns verksamhetschef för missbrukarvården i Stockholm.

Han berättar om en tidigare undersökning bland klienter på Frälsningsarméns behandlingshem Kurön, där de fick frågan om vad som saknas mest när man genomgått behandling och kommer ut i vardagen. Just denna eftervård och utsluss ska Halvvägshusets behandlingspedagoger, kuratorer, boendestödjare och övrig personal ge hjälp med.

Modellen finns redan i Frälsningsarméns verksamheter i Europa, och kan uppvisa goda resultat. Utgångspunkten för arbetet är att Frälsningsarmén ska förbättra missbruksvården och bli ett gott exempel för det sociala missbruksarbetet i Sverige.

"En oavbruten vårdkedja och med långsiktiga biståndsbeslut"

Utmaningen enligt Per-Johan Fernström är att övertyga politikerna i Sverige om att det behövs fungerande vårdkedjor, inte bara hänvisa till primärvård eller härbärgen när det gäller hemlöshet och missbruk. Och Frälsningsarmén har redan mött positivt gensvar från flera kommuner, bland annat Stockholms stad. 

- En framtidsvision är att allt från det första uppsökande arbetet, via behandling till eftervård hänger ihop i en oavbruten kedja och med långsiktiga biståndsbeslut. Det här huset skulle kunna vara en början att ta oss åt det hållet, sade Stockholms socialborgarråd Jan Jönsson (L) vid invigningen den 27 september. 

Fakta Frälsningsarmén Halvvägshuset Kurön-Stockholm:

  • Nytt eftervårdsboende i Ropsten med 40 lägenheter och 38 platser.
  • Välkomnar vuxna över 18 år som genomgått behandling för alkohol- och drogmissbruk.
  • Egen bostad med möjlighet till stöd av boendestödjare.
  • Särskilt fokus på individens egen motivation för en alkohol- och drogfri livsstil, på väg mot sysselsättning och försörjning.

Hjälp en hemlös

Swisha "HEMLÖS" till 9004805 

Exempel på hur din gåva hjälper

  • 80 kr - Ger sängkläder för en natt
  • 100 kr - Ger mössa och vantar
  • 250 kr - Ger en varm jacka