logotype

Ingen ska behöva välja mellan våld och hemlöshet

Våldsutsatta kvinnor och barn kastas ofta ut i hemlöshet när de lämnat de män som utsätter dem för våld. Så här kan det inte få fortsätta. Barnperspektivet borde gå före kortsiktiga ekonomiska perspektiv. 

Till Frälsningsarméns skyddade boenden kommer kvinnor ur alla samhällsklasser som är utsatta för våld i en nära relation. Efter vistelsen varierar kommunernas hjälp till de våldsutsatta. Stuprörstänk, bristande helhetssyn och kortsiktiga ekonomiska beslut gör att kvinnor och barn ofta kastas rakt ut i hemlöshet. 

Så här kan det inte få fortsätta. Ingen ska behöva välja mellan våld och hemlöshet, skriver P-J Fernström, verksamhetsutvecklare på Frälsningsarmén, i en debattartikel i Dagens Samhälle