logotype

Till minne av Sven Nilsson

Kommendör Sven Nilsson har den 4 januari 2022 befordrats till härligheten vid en ålder av 102 år. Han var territoriell ledare för Frälsningsarmén i Sverige 1981–86, chefssekreterare i Norge 1975–77 och territoriell ledare i Danmark 1977-81. Många minns en engagerad gudsman med stort intresse för historia, samhälle och livsberättelser.

Sven Nilsson föddes den 27 juli 1919 i Vansbro. Fadern var skogs– och sågverksarbetare, modern hemmafru. Hemförhållandena var enkla och bitvis svåra, men hemmet präglades av engagemang inom både arbetar-, nykterhets- och fredsrörelsen.  Föräldrarna var mycket aktiva i Frälsningsarméns kår i Vansbro, något som påverkade Sven. Som nio­åring blev han trumslagare i hornmusik­kåren och spelade även fiol. Vid 19 års ålder började Sven arbeta som kårassistent i Mora. 1939 började han på Krigsskolan (nu Officersskolan), varpå ett stort antal tjänster inom Frälsningsarmén följde, bland annat som ungdomssekreterare, scoutledare, tjänst på vårdhem för personer i alkoholmissbruk samt ett stort antal kårledartjänster runt om i landet. Han var territoriell ledare i Sverige 1981–86, chefssekreterare i Norge 1975–77 och territoriell ledare i Danmark 1977-81. Sven var gift med Lisbeth som befordrades till härligheten år 2007 vid en ålder av 92 efter 61 års äktenskap. De har två döttrar, tre barnbarn och tre barnbarnsbarn.

Sven Nilsson när han var 9 år gammal tillsammans med Vansbro musikkår. Sittande från vänster: Nils Pettersson, Harry Matsson, Edvin Stensäter, Sven Nilsson (10 år), Hilding Finné, Anders Norin, August Törnkvist. Stående från vänster: Arthur Bäckman, Martin Hammarström, A. Wijk, Ilar A. Larsson, Reinhold Claesson, Teodor Nilsson.
Nio år gammal började Sven Nilsson spela trummor i Vansbro musikkår. Sittande från vänster: Nils Pettersson, Harry Matsson, Edvin Stensäter, Sven Nilsson (10 år), Hilding Finné, Anders Norin, August Törnkvist. Stående från vänster: Arthur Bäckman, Martin Hammarström, A. Wijk, Ilar A. Larsson, Reinhold Claesson, Teodor Nilsson.

ABBA, H.M. Konungen och ungdomar

När Sven Nilsson var nationell ungdomssekreterare bjöd han in popgruppen ABBA; Björn, Benny, Agneta och Frida till Frälsningsarméns riksting i Göteborg år 1971 där de sjöng sången ”Hej, gamle man” som handlar om en gammal frälsningssoldat som sålde Stridsropet på torget i Västervik. För detta framträdande ville ABBA bara ha lite respengar.

Ungdomsarbetet i Frälsningsarmén stod alltid Sven nära hjärtat, han var därför mycket engagerad i Frälsningsarméns scoutverksamhet. År 1983 fick Sven Nilsson ta emot H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i serafimerordens band som sedan 1975 tilldelas svenska medborgare för särskilda förtjänster samt befattningshavare vid Kungliga Hovstaterna för lång och trogen tjänst.

Närvaro och engagemang

Sven Nilssons tjänst präglades av stort engagemang, kreativitet och uppfinningsrikedom. Hans lyssnande och närvaro i kombination med värme och humor gjorde att människor i alla åldrar drogs till honom. Detta präglade även hans roll som själavårdare och ledare. Hans förmåga att identifiera sig med människor gjorde honom till en brobyggare mellan generationer och mellan människor av olika uppfattningar.

Sven hade ett stort ekumeniskt engagemang och betonade också vikten av att Frälsningsarmén skulle delta i Kyrkornas Världsråd. Han medverkade under 1980-talet i arbetet som ledde till att alla kristna samfund fick de första 325 psalmerna gemensamt, och har ett stort antal artiklar publicerade i Svenskt Frikyrkolexikon.

En levande historiebok

Sven Nilsson talade ofta om att utveckling av en rörelse kräver god kännedom om dess bakgrund. Får många var han som en levande historiebok med fantastisk kännedom om Frälsningsarmén i Norden och dess utveckling i Sverige. Han undervisade om Frälsningsarméns historia, medverkade till ett digitalt historiskt forum samt katalogiserade ett fotoarkiv på nära 2000 fotografier. Intresset för Frälsningsarméns musik var stort och han låg bakom åtskilliga projekt kring musiken inom rörelsen.

Sven Nilsson skrev sju böcker, samtliga om Frälsningsarmén. Ämnena rör historiska skeenden, musik, frikyrkan i samhället, Baltikum och Norden samt väckelserörelserna i Dalarna. I samband med 100-årsdagen 2019 kom hans memoarer. Sven medverkar även i en kommande bok om brassmusikens historia inom Frälsningsarmén.

Stort samhällsengagemang

Sven var både en tänkare och en handlingens man. Samhällsfrågor, politik, kultur och litteratur intresserade honom mycket. Barndomens enkla förhållanden gjorde honom ödmjuk och förstående inför personer med olika bakgrunder. Intresset för människor skapade hela tiden nya kontakter och han fortsatte att utvecklas i hög ålder. Många har fascinerats av Svens öppenhet, vänlighet, målmedvetenhet och omsorg.

Aktiv på sociala medier

Sven Nilsson var i många år medlem i Vasakåren och ända in i slutet aktiv på sociala medier. På Facebook gjorde han regelbundet inlägg och kommunicerade flitigt med över 700 följare, där värme, allvar och humor präglade inläggen. I oktober 2021 delar han ett minne från unga år, om avfärden mot officersstudierna.

”På perrongen i Mora stod en grupp från kåren och sjöng: ’möts vi där, på den andra sidan floden’. Och jag som trodde att jag skulle till Stockholm! Jag tror att jag är den siste av de 107 kadetterna i ringen ’De ståndaktiga’ som ännu lever. Så ingen bör betrakta det jag skriver som en minnesruna. Men livet har varit minnesrikt. Och det står väl inte på förrän någon skriver: ’Han reste till Krigsskolan den 3 oktober 1939’.”

En sista julhälsning

Trots tilltagande synproblem förblev han engagerad och skrev så sent som 20 december 2021 en uppmuntrande julhälsning till sina följare. Han berättar hur han just drabbats av covid-19 men inte känner sig särskilt dålig förutom en irriterande hosta.

Efter Svens bortgång har reaktionerna och hälsningarna strömmat in. Frälsningsarméns tidigare ledare i Sverige, kommendör Clive Adams, fick bland annat vara med och hylla Sven under det festliga 100-årsfirandet.

— Sven var en fantastisk man, en förebild och inspiration för både unga och äldre, säger han.

”Vansbrosonen är hemma”

Från Svenska Kyrkan kommer en hälsning från Mikael Mogren, biskop i Västerås stift:

— Kommendör Sven Nilsson tillhörde apostlarnas skara. Han stod på Bibelns berggrund och han var snidad av Dalarnas kärnvirke. Det blir tomt i Kristi Kyrka på jorden när denne gigant har befordrats till härligheten. Korsets färger bära!

— En oförglömlig frälsningssoldats minne lever kvar. En märkesman i vårt lands frikyrkohistoria har fullbordat loppet. Vansbrosonen är hemma vid de eviga älvarna och vilar ut till bruset av himmelska forsar. Arvet glöder och ska bäras vidare tills tiden nått sitt slut. Vila i frid käre, ädle Sven! skriver Daniel Viklund, kårledare i Strängnäs, på sin Facebooksida.

Sven Nilsson blev 102 år, fem månader och sju dagar.

Frälsningsarmén lyser i stor tacksamhet frid över hans minne.

Text: Carina Tyskbo och Stig Axelsson

Foto: Jonas Nimmersjö, Frälsningsarméns arkiv