logotype

Ny styrelse i Frälsningsarmén

Den 14 januari 2024 tillträdde Frälsningsarméns nya styrelse i Sverige. Den nya styrelsen är en del av ett internationellt arbete för att modernisera och utveckla organisationens styrning och bredda representationen av anställda och medlemmar. 

Frälsningsarmén i Sverige, som är en del av den världsvida evangeliska rörelsen The Salvation Army som verkar i drygt 130 länder över världen, deltar i den förnyelse och uppdatering av så kallad ”governance” eller styrning som organisationen internationellt har arbetat med under några år. Syftet är att modernisera och utveckla organisationens styrning och uppföljning av arbetet. 

I Sverige har vi arbetat med detta under 2022 och 2023 och är nu redo att sjösätta en ny styrelse som kommer att medföra en bredare representation av medlemmar och anställda. Vi tror och hoppas att detta ska föra in ny energi i styrelsearbetet samtidigt som vi också får in ett bredare perspektiv från olika delar av landet. 

Den nya styrelsen som tillträdde formellt den 14 januari 2024 utgörs av Bo Jeppsson (ordförande), Christina Jeppsson, Börje Dubari, Ann Ljungholm, Jesper Dahlquist, Julia Adolfsson, Daniel Viklund och Lars Beijer. Robert Tuftström är adjungerad. 

Text: Eva Gustin
Foto: Jonas Nimmersjö

Läs mer om vår organisation och styrelse här