logotype

Hur många barn ska civilsamhället behöva klä innan politikerna reagerar?

"Hur många barn ska civilsamhället behöva klä och förse med mat för att beslutsfattarna i vårt land ska se att barnen far illa? Hur många barn ska sluta hoppas på en framtid full av möjligheter innan ni gör något? Det räcker inte med tomma löften om stöd. Barnen behöver mer nu!" skriver Maria Olausson, barnrättsjurist, Frälsningsarmén.

Debattartikeln är publicerad i Dagens Arena 2023-02-16

Julen 2022 blev vårt första kvitto på vad de ökade mat-, drivmedel- och elkostnaderna fått för konsekvenser. Det var julen då fler människor behövde söka hjälp och där familjer som aldrig behövt söka hjälp tidigare nu kände sig tvungna att göra det. Julutdelningen fylldes av människor med olika bakgrunder, jobb, utbildning och erfarenheter. Människor precis som du och jag. Vi larmade om att människor som aldrig behövt söka hjälp nu inte klarade av den ekonomiska situationen och att något behövde göras.

Ett smärtsamt samtal med en skamfylld mamma

Men så kom januari… En dryg vecka in i januari får jag ett samtal som jag aldrig kommer att glömma. Det är en mamma som ringer till mig och ber om hjälp. Hon och hennes man har båda jobb och en handfull barn hemma. Barnen hade varit hemma under hela jullovet och nu var pengarna slut, hon hade 65 kronor kvar på kontot. Detta är en kvinna, en mamma, som inte vågat be om hjälp innan för det har upplevts för skamfyllt. Hennes smärtsamma samtal biter sig fast i mig. Men det är bara ett av alla de samtal jag fått under januari och februari om människor som inte får ekonomin att gå ihop. Skolor larmar om att det går åt mer mat i skolorna på måndagar och fredagar för att barnen äntligen får mat och då passar på att äta sig mätta. Föräldrar vänder ut och in på sig själva för att betala för den ökade mat- och elkostnad som uppstod när barnen var hemma under över två veckor på jullovet. Julen, som för alla barn inte alltid är en positiv upplevelse, blev nu dessutom något som tippade familjens ekonomi över kanten.

Det handlar om föräldrarna

Rapporter visar att barnfattigdomen i Sverige både minskar och ökar. Den minskar på så sätt att ”lägsta nivån” är något högre men den ökar genom att skillnaden mellan dem som har det sämst och ”medelinkomsttagare” är högre än på länge. I ett land där vi värnar välfärden och barnets bästa så har vi fullständigt misslyckats i att ge barn lika uppväxtvillkor.

Det handlar för det första inte om barn som är fattiga utan om deras föräldrar. Föräldrar som inte alltid har möjlighet att ge sina barn det som de behöver. Familjer som alldeles för ofta bor i områden där resurserna till skolan inte är tillräckliga och föräldrarna själva har svårt att hjälpa sina barn med skolarbetet. Barn som blir exkluderade från fritidsaktiviteter för att föräldrarna inte har råd.

Med årets ökade levnadskostnader, borde det inte vara just familjerna och barnen som vi värnar mest? Ska barnen behöva ta den största smällen när föräldrarna inte har råd med mat, hålla värmen uppe i hemmet, skicka med matsäck på friluftsdagen, ge barnet möjlighet att delta i sportaktiviteten eller ha tillräckligt med varma och hela kläder?

Hur många barn ska sluta hoppas på en framtid innan något sker?

För det är just dessa behov som vi just nu ser så tydligt bland dem vi möter. Skolan märker det. Fritidsledaren på sportaktiviteten som barnet inte längre kan vara med på märker det. Alla märker det, utom de som kan göra något åt det. Eller märker ni politiker detta och väljer att inte göra något?

Hur många barn ska civilsamhället behöva klä och förse med mat för att beslutsfattarna i vårt land ska se att barnen far illa? Hur många barn ska sluta hoppas på en framtid full av möjligheter innan ni gör något? Det räcker inte med tomma löften om stöd. Barnen behöver mer nu.

Det räcker inte med elstöd eller marginellt höjda barnbidrag, vi behöver åtgärder som är både breda och djupa. Rapporter, studier och utredningar visar gång på gång att behoven är verkliga och med det ekonomiskt ansträngda läget nu så är det ännu värre.

Vi vädjar till regering och riksdag för barnens skull

Vi förväntar oss att politiker i vårt land tar sitt ansvar och slutar titta på medan det brinner. Regering och riksdag behöver se till att ”barnets bästa” inte bara blir tomma ord utan handling. Vi behöver en handlingsplan och en dedikerad minister som får mandat att på riktigt föreslå och genomföra de förändringar som krävs. Konsekvenserna för barnen kan komma att påverka generationer framåt och därför behövs det göras något nu.

Vi vädjar för barnens skull, till regering och riksdag om att vidta de åtgärder som behövs för denna generation barn. Tillsätt en minister med ett tydligt uppdrag att ge barnen skäliga uppväxtvillkor och se till att barnets bästa faktiskt blir handling och inte bara ord. Barnens framtid behöver vara på alla beslutsfattares läppar och leda till handling NU.

Maria Olausson, barnrättsjurist

Frälsningsarmén

Hjälp en person i utsatthet

Exempel på hur din gåva hjälper

  • 50 kr Fika och gemenskap för en person i hemlöshet.
  • 150 kr Mössa och vantar till någon som fryser.
  • 300 kr Kläder till ett barn som lever i utsatthet.
  • 500 kr Liten matkasse till en ekonomiskt utsatt barnfamilj.
  • 1000 kr Stor matkasse till en ekonomiskt utsatt barnfamilj.

Välj engångsbelopp

Du vet väl om att du kan få skatteavdrag om din gåva är 200 kr eller högre? Du behöver isåfall uppge ditt personnummer på tacksidan.

Välj betalsätt

Dina kontaktuppgifter

Läs mer

Senaste artiklar

En pojke med ryggsäck sitter på en bänk på en skolgård och ser uppgiven ut. Man ser andra barn i bakgrunden. Inklippt i bilden syns Frälsningsarméns ledare i Sverige Bo Jeppsson.

Extra tuff skolstart för barn i utsatthet – vad gör regeringen?

2023-09-01
Debatt

I samband med skolstarten är situationen tuff för ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Efter en sommar då barnen har ätit alla måltider hemma är ekonomin helt körd i botten. Samtidigt väntar många stora utgifter. För att Barnkonventionen inte enbart ska utgöra fina ord krävs att staten tar sitt ansvar.

Till vänster en flicka som sitter utomhus på ett flyttlass med möbler och kartonger. Till höger porträttbild på Maria Olausson, Frälsningsarmén.

"Skamligt att vräkningar leder till att hundratals barn förlorar sitt hem varje år"

2023-08-29
Debatt

I dag vräks en tredjedel av barnfamiljerna på grund av en skuld på mindre än 10 000 kr, men i några fall har barnfamiljer blivit vräkta på grund av så lite som en hyresskuld på 600 kr. Det är orimligt, menar Maria Olausson, barnrättsjurist och ansvarig ledare Frälsningsarmén Nässjö.

Barnhänder som tar i smörgåspaket och juiceförpackningar samt bananer ligger på ett bord. Till höger Robert Tuftström, bitr samfundsledare, Frälsningsarmén

Hungern är konkret hos dem vi möter

2023-05-29
Debatt

Lena Andersson tar i en uppmärksammad ledarkrönika i  SvD avstamp i bland annat Frälsningsarméns debattinlägg när hon formulerar sina tankar om vad riktig hunger är och att inget barn i Sverige idag borde kunna vara fattigt. Med anledning av detta har Frälsningsarmén inkommit med en replik till SvD där vi lyfter fram våra erfarenheter:

Ett träbord utomhus med bananer, juiceförpackningar och inslagna matpaket med Frälsningsarméns sköld på.

Barn i Sverige måste få äta sig mätta

2023-05-02
Debatt

Barn i Sverige ska inte behöva gå hungriga eller utan bostad, oavsett vilken kommun de råkar bo i. Regeringen behöver se till att det finns en nationell strategi och en konkret handlingsplan för att laga maskor som lossat i samhällets skyddsnät.