logotype

Många barn utan långsiktigt boende

Hemlösheten i Sverige har minskat något men är fortsatt utbredd. Det visar Socialstyrelsens senaste rapport från 2023. Dock saknas vissa grupper, som Frälsningsarmén möter, i statistiken. Dessutom är antalet barn med föräldrar i hemlöshet och den ökade avhysningen av barnfamiljer alarmerande, enligt Per-Johan Fernström, verksamhetsutvecklare på Frälsningsarmén.

Antalet personer som lever i någon form av hemlöshet i Sverige har minskat något enligt Socialstyrelsens senaste kartläggning som presenterades torsdagen den 1 februari 2024. Enligt rapporten tillhörde 27 383 personer någon av de fyra hemlöshets-kategorierna under mätningsveckan i april förra året.

Det är 2707 personer färre jämfört med den föregående undersökningen som gjordes år 2017. Dock anses siffrorna vara en miniminivå då det även finns ett mörkertal.

Papperslösa, tredjelands- och EU-medborgare är inte medräknade

Frälsningsarmén möter många människor i hemlöshet i de olika verksamheterna, även dem som inte ingår i Socialstyrelsens rapportering.

– Vår uppfattning är att hemlösheten ökar i Sverige och inte ligger på samma nivå eller lägre jämfört med år 2017. Genom att Socialstyrelsen inte har räknat med papperslösa, tredjelands- och EU-medborgare i hemlöshet blir bilden mycket skev, menar Per-Johan Fernström, verksamhetsutvecklare på Frälsningsarmén.

Fakt från rapporten kring de fyra olika hemlöshets-situationerna

  • 4436 personer sov under bar himmel, i trappuppgångar eller befann sig i annan typ av akut eller tillfällig hemlöshet (hemlöshetssituation 1) vilket är en minskning med 1139 personer.
  • 2713 personer hade boende med stöd, bodde på HVB, vistades på institution eller anstalt i max 3 månader utan bostad att flytta till (situation 2) en minskning från 4093.
  • 16878 vuxna bodde i långsiktiga boendelösningar via Socialtjänsten (situation 3). En siffra att jämföra med 15 322 från 2017.
  • 3 209 personer bodde tillfälligt i eget ordnat boende hos privatpersoner (situation 4) och var den grupp som minskat mest i antal; med 1891 personer, sedan föregående mätning.

Brott mot barnkonventionen

Rapporten visar samtidigt att fler än 9400 barn under 18 år hade minst en förälder som levde i någon form av hemlöshet.

Totalt 1832 barn bodde med sina föräldrar på hel-, eller deltid i akuta eller tillfälliga boendelösningar under mätveckan.

Antalet barn som är med om en vräkning har dessutom ökat årligen sedan 2017 och under 2022 var det 575 barn i familjer som vräktes från sina boenden, oftast på grund av en hyresskuld.

– Det är positivt att rapporten är tydlig i barnperspektivet i hemlöshetsfrågan. Vi ser med förskräckelse på situationen för de barn som lever i osäkerhet och ångest kring sitt boende eller oro för en förälder på gatan. Det är ett tydligt brott mot Barnkonventionen, understryker Per-Johan.

Socialstyrelsen presenterar en rapport om hemlösheten i Sverige var sjätte år. Mest utbredd är hemlösheten i landets stora städer och kommuner även om den minskat något i Göteborg och Malmö.

Text och foto: Teresia Jansson

Läs om vårt arbete mot hemlöshet